Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Doe mee

Ook voor een klimaatrobuust en volledig toegankelijk Stadsblokken-Meinerswijk zonder toegevoegde woningbouw? Steun ons dan!

Stadsblokken-Meinerswijk is een uniek ruig uiterwaarden gebied in het centrum van Arnhem. Het uiterwaardengebied van circa 300 hectaren is toegankelijk voor iedereen. Stap voor stap was het met een metamorfose bezig om het aantrekkelijk te maken. Precies zoals afgesproken in een groots en uniek participatieproces. Ontwikkeling van een historische en een moderne scheepsbouwwerf, evenementen, diverse culturele activiteiten en stiltegebieden met bijzondere flora en fauna geven allure aan het gebied. Stichting Kloppend Stadshart heeft hier een plan voor klaar liggen om dit verder vorm te geven.

Een ontwikkelaar kan dit gaan doorbreken. Zij willen een woonwijk bouwen met flats en villa’s pal naast de werven, het evenementen terrein en het unieke natuurgebied. Gemeente Arnhem en ook Rijkswaterstaat wil dit mogelijk maken.

Voor Stichting Kloppend Stadshart onbegrijpelijk. Wie denkt er aan het bouwen van een woonwijk in de uiterwaard met iedere dag meer alarmerende berichten over klimaatverandering en over het veilig houden van onze delta? Wie bedonderd haar burgers zo? In 2012 in het participatieproces beloven dat er geen woonwijk komt en vijf jaar later een ontwikkelaar toch laten bouwen.

Stichting Kloppend Stadshart volgt dan ook kritisch de plannen.

En de komende periode wordt een spannende periode. Het is dan erop of eronder, wel of geen nieuwe woonwijk met flats en villa’s in het gebied. Gemeente, Rijkswaterstaat en provincie starten namelijk met het in procedure brengen van de door KWP aangevraagde bestemmingsplan wijziging, watervergunning en andere vergunningen. Wanneer deze eenmaal rond zijn, kunnen ze ongehinderd werken richting het bouwen van de nieuwe woonwijk.

We willen dit tegenhouden door te procederen tegen de plannen en goed in beeld te brengen waar het nu echt om gaat. Uw bijdrage maakt het eenvoudiger om goede second opinions te laten uitvoeren en goede advocaten in te zetten. Voor een volledige professionele ondersteuning is € 35.000 nodig. Maar iedere Euro helpt in het woonwijk vrijhouden van de uiterwaard Stadsblokken-Meinerswijk!

Vindt u het ook belangrijk dat onze uiterwaard Stadsblokken-Meinerswijk vrij blijft van flats en villa’s? Doneer op NL98 TRIO 0338 7339 14 t.n.v. Stichting Kloppend Stadshart. Stichting Kloppend Stadshart heeft een ANBI-status met RSIN nummer 857242593. Hiermee kunt u mogelijk in aanmerking komen voor belastingvoordeel.