Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Beantwoording nieuwe kamervragen n.a.v. uitzending Eenvandaag

VVD Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) heeft schriftelijk de Kamervragen van Groen Links Kamerlid Suzanne Kröger beantwoord n.a.v. het artikel en uitzending ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun je net zo goed op ijs bouwen’ van EenVandaag.

Bij een eerste lezing van de antwoorden valt op dat de minister helaas vooral naar de situatie vandaag kijkt en geen moeite doet om naar morgen te kijken, terwijl wetenschappers juist wijzen op de gevolgen van snelle klimaatverandering.

Ook kijkt ze niet naar de consequenties voor het regionale of Europees niveau waterbeheer. Ze verschuift de verantwoordelijkheid en schade van hoog water door naar de toekomstige huiseigenaren en gemeente.

We zijn hierover teleurgesteld en vragen ons af of dit (nog) wel kan. We gaan de antwoorden nog verder bestuderen en naast de vergunningaanvragen en het ontwerp- bestemmingsplan leggen. Met deze analyse komen we t.z.t. bij u terug. We stellen het zeer op prijs als u ons daarbij wilt steunen door middel van crowdfunding.

De Kamervragen en antwoorden vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/18/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-kroger-over-het-bericht-een-woonwijk-tussen-dijk-en-rivier-dan-kun-je-net-zo-goed-op-ijs-bouwen

Enorme hoeveelheid zienswijzen ingediend

Vorige week maakte de gemeente Arnhem in de Gelderlander bekend dat er zeker 130 zienswijzen ingediend zijn n.a.v. de woningbouwplannen in Stadsblokken-Meinerswijk. Op een haar na een record. We zijn erg blij dat er zoveel betrokkenheid is en er zoveel mensen de moeite hebben genomen om hun kritische blik te geven over de plannen.
Wij hebben samen met Milieudefensie ons best gedaan om over de procedure zo goed mogelijk te informeren en hebben ook enkele voorbeeld zienswijzen beschikbaar gemaakt. Van deze voorbeelden is heel veel gebruik gemaakt.
Dankzij de hulp van velen en de crowdfunding hebben wij nu al specialistische advocaten in kunnen schakelen en is er uiteindelijk een nog veel uitgebreidere scherpe zienswijze ingediend. Aangezien de advocaten zich hebben moeten inwerken en daarna ook de reserve tijd op was hebben wij deze niet eerder met u kunnen delen. U vind de uitgebreide ingediende zienswijze op: https://www.habitatadvocatenkantoor.nl/collectief-stadsblokken-meinerswijk/
Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het indienen van de zienswijzen en de enorme support!
Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie zullen samen met onze advocaat doorgaan met het strijden tegen het plan om een woonwijk in Stadsblokken-Meinerswijk te bouwen. Voor de volgende stappen is ook weer een advocaat nodig, we blijven daarom doorgaan met crowdfunding waarbij uw steun erg welkom is.

Zorgen over bouwplannen in Stadsblokken-Meinerswijk in TV en radio uitzending EenVandaag

Stadsblokken-Meinerswijk was gisteren landelijk in het nieuws. Niet alleen in Arnhem maar ook landelijk maken organisaties en klimaatdeskundigen zich zorgen over bouwen in de uiterwaarden in tijden van klimaatverandering.

De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee, Margot Ribberink (klimaatwetenschapper), Astrid Meier (Fractievoorzitter van Water Natuurlijk) ,Petra Souwerbren van de Gelderse Milieufederatie en Pier Vellinga (hoogleraar Klimaatverandering en Water) spreken zich uit.

Deze laatste geeft aan: ‘Bouwen in de uiterwaarden is net zo verstandig als bouwen op ijs.’

Bekijk hieronder de uitzending terug van EenVandaag vanaf 5:22:

Naast de rapportage op tv was er ook een radio uitzending op NPOradio1 vanaf 52:10: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/radio-eenvandaag-27-03-2019/

U kunt ook een samenvatting teruglezen op: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-woonwijk-tussen-dijk-en-rivier-dan-kun-je-net-zo-goed-op-ijs-bouwen/

Moties aangenomen door waterschappen ivm zorgen over bouwen in uiterwaarden

Goed nieuws. Vorige week heeft het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe unaniem een motie aangenomen. Ze maken zich zorgen over de plannen die nu ter inzage liggen om 430 woningen te bouwen in de uiterwaarden van Stadsblokken-Meinerswijk in een flessenhals van de Rijn. In een brief aan het Deltaplatform Rijn willen ze dat het bouwen in Arnhem aan de orde wordt gesteld.

Vandaag werd bekend dat ook het bestuur van het Waterschap Rivierenland een motie heeft aangenomen deze week waarin ook de zorgen worden gedeeld over de plannen. Men gaat hun zorgen uiten in een brief aan de gemeente Arnhem.

Maakt u zich ook zorgen over de plannen? Kijk dan hier en stuur nu uw zienswijze in een brief naar de gemeente Arnhem voor het te laat is.

Bekijk hier de motie van Waterschap Rivierenland

Bekijk hier de motie van Waterschap Vallei en Veluwe

Dien nu gemakkelijk uw zienswijze in op de omstreden plannen

Tijd voor actie! De omstreden plannen waarmee de gemeente Arnhem de bouw van 430 woningen in Stadsblokken-Meinerswijk toe wil staan zijn onlangs gepubliceerd. Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie Arnhem hebben een pagina gemaakt over hoe u gemakkelijk kunt reageren op de plannen. Door uw mening te geven kan de gemeente tot een ander besluit gedwongen worden en kunnen de plannen gewijzigd of gestopt worden.

Laat nu aan de gemeente horen wat u van de plannen vindt voor het te laat is! Sluitingsdatum is 14 maart.

Bekijk hier de pagina en laat van u horen!