Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Grote zorgen om bestemmingsplan

Woensdagavond 18 november om 20:30 uur wordt het omstreden bestemmingsplan met daarin de woningbouwplannen weer behandeld in de gemeenteraad.

Stichting Kloppend Stadshart maakt zich grote zorgen over de plannen. Deze zorgen zijn na de vorige raadsvergadering waarin ingesproken kon worden in de gemeenteraad en vragen gesteld konden worden niet minder geworden. Integendeel.

Veel toezeggingen en beloftes die vooraf gedaan zijn door de gemeente en de projectontwikkelaar zijn nu al verbroken en grenzen worden opgerekt en overschreden. Onbegrijpelijk en een slechte basis om op door te gaan. Wij houden ons hart vast wat er gebeurt als de plannen echt doorgang zouden vinden.

Enkele voorbeelden:

-Woningbouw zou zoals in de plannen uitgelegd staat nodig zijn om cultuur en reactie te ontwikkelen in het gebied. Welke culturele zaken er concreet gerealiseerd gaan worden wordt niet specifiek genoemd. De projectontwikkelaar kon daar ook geen antwoord op geven tijdens de vorige vergadering. Dat is echt onbegrijpelijk en lijkt duidelijk te maken waar de echte focus van de projectontwikkelaar ligt.

-Tijdens het referendum werd gesproken over 250 woningen, nu blijkt dat dit inmiddels al op 430 woningen is vastgesteld.

Uiterwaard natuurgebied Stadsblokken Meinerswijk straks Kop van Zuid aan de Rijn!

Binnenkort besluit de gemeenteraad Arnhem over het omstreden bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk, waarin de ontwikkeling van twee woonwijken is opgenomen, één op het zogenoemde Meiners Eiland en één op Stadsblokken, het gebied tussen de twee stadsbruggen. Kondor Wessels Projecten heeft nooit duidelijkheid gegeven hoe deze woonwijken eruit komen te zien. Daarom heeft Kloppend Stadshart, op basis van het door de gemeente opgestelde uitwerkingskader¹, door een landschapsarchitect kaarten laten maken hoe deze woningbouw er precies uit komt te zien. Deze 3D kaarten laten zien dat de twee woonwijken grote impact hebben op het aangezicht van de stad, waaronder kolossale appartementsgebouwen gedeeltelijk tot 25 meter hoog. Hiermee kan Arnhem haar ambitie om het grootste aaneengesloten uiterwaarden natuurgebied Stadsblokken Meinerswijk te realiseren gewoon vergeten.

Dit is wat de SP Arnhem zei over woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk

Woensdag 7 oktober start de behandeling van het omstreden nieuwe bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk waarin ruimte wordt gegeven voor het bouwen van twee woonwijken.

De SP Arnhem en zelfs de voormalige SP leider Emile Roemer hebben een paar jaar geleden duidelijk uitgelegd in een interview wat hun standpunt was en waarom woningen bouwen in het gebied absoluut niet zou moeten gebeuren. Ze wilden het gebied voor eens en voor altijd hiertegen beschermen.

Hoe onbetrouwbaar zou het zijn als je jaren later dan toch voorstander bent van woningbouw! Maar helaas is dit de harde realiteit, SP omarmt het huidige woningbouwplan. Wij helpen ze graag te herinneren wat ze beloofd hebben:

Status woningbouwplannen gemeente Arnhem en projectontwikkelaar KWP

Wat is nu de status van de woningbouwplannen in Stadsblokken-Meinerswijk? We vinden het belangrijk om even goed uit te leggen hoe het zit, want er verschijnen verschillende berichten in de pers. Ook vragen mensen zich af wanneer ze antwoord krijgen op hun brief met hun bezwaren tegen de bouwplannen (zienswijze).

In welke fase zitten we nu?

We zitten nu in de fase waarin het bestemmingsplan vastgesteld wordt.

Op 18 augustus heeft de gemeente een persbericht uitgestuurd waarin wordt vermeld dat de stukken over het voorgestelde bestemmingsplan met de woningbouw naar de raad gestuurd zijn.

De gemeenteraad gaat hier nu mee aan de slag, ter voorbereiding op de vergadering en stemming. In deze stukken zitten ook de concept antwoorden op de zienswijzen die ingediend zijn door mensen en organisaties uit Arnhem. Het heeft vrij lang geduurd voordat de gemeente verder kon met het bestemmingsplan. Dit kwam doordat de stikstofregels waarmee men in Nederland rekende niet klopte.

In februari 2019 werd namelijk al het ontwerpbestemmingsplan openbaar gepubliceerd waarop mensen konden reageren. Er is daarop een record aantal van 173 zienswijzen ingediend, grotendeels met bezwaren tegen de plannen.

Bever helpt de natuur in Brabant – Provincie Gelderland weigert die in Arnhem te beschermen

Deze week stond er een heel mooie artikel in diverse media over Bevers in het Brabantse Asten die de natuur een handje helpen in deze uitzonderlijk droge periode.

In een interview met Omroep Brabant zegt boswachter Mari de Bijl: “De bever zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat er ondanks de droogte nog steeds water in de Astense Aa staat. “Wij zouden daar nooit zomaar iets mogen bouwen. Omdat de bever beschermd is, kon hij zijn gang gaan. Hij is de natuur enorm aan het helpen dus ik ben daar heel blij mee”

Ook de Volkskrant heeft er een mooi artikel over geschreven.

Zoals ook in het artikel gezegd wordt is de bever beschermd en zou er nooit gebouwd mogen worden waar deze zich gevestigd heeft. In Stadsblokken-Meinerswijk heeft een beverfamilie zich gevestigd bij het terrein waar men als voorbereiding op de andere bouwplannen na de zomervakantie een informatiecentrum wil gaan bouwen.

Na de Gemeente weigert nu ook de Provincie de bevers te beschermen.

Partijen vragen college om bever te beschermen

Naar aanleiding van het rapport van Econatura waarin beschreven staat dat er een beverburcht gevonden is op de Stadsblokken bij de plek waar projectontwikkelaar KWP haar informatiecentrum wil gaan bouwen hebben de partijen Groenlinks, PvDA en de Partij voor de Dieren schriftelijk vragen gesteld aan het Arnhemse college van Burgemeester en Wethouders. Bevers zijn een zwaar beschermde diersoort en een beverburcht is erg bijzonder.

De partijen vragen onder andere om de bever te beschermen en de vergunning voor de bouwactiviteiten in te trekken. Ook moet goed worden gekeken naar de bouwplannen voor het gehele Stadsblokken gebied. Want grootschalige bebouwing die gepland is kan een behoorlijke negatieve impact op de bevers en de overige beschermde diersoorten hebben die beschreven staan in het rapport.

Beverfamilie gevestigd op Stadsblokken

Uniek eerste paar bevers met jongen gesignaleerd in natuurgebied midden in de stad

Onderzoek van Ecologisch onderzoeksbureau Econatura heeft bevestigd dat op Stadsblokken, de zuidoever van Arnhem tussen de twee bruggen, zich een beverfamilie heeft gevestigd. Er zijn al jaren bevers aanwezig op de Stadsblokken, net als in Meinerswijk, maar het is nu voor het eerst dat er zo duidelijk een hele beverfamilie gevestigd is en een burcht heeft gebouwd. Het oude Museumcafe van Museum Arnhem zou bij plaatsing de burcht vernietigen en de beverfamilie verjagen. Kondor Wessels Projecten wil dit Museumcafé plaatsen om informatie te verstrekken over de bouwplannen in Stadsblokken-Meinerswijk. Daarom vragen bewoners, Milieudefensie en Stichting Kloppend Stadshart aan de Provincie om de vergunning die was verstrekt per direct weer in te trekken.

In Stadsblokken-Meinerswijk worden al veel vaker bevers gesignaleerd maar deze gevestigde beverfamilie op Stadsblokken is een unicum. De beverfamilie bestaande uit ouders en jongen heeft een burcht gebouwd in de haven van Coers en gebruikt heel Stadsblokken als leefgebied, blijkt uit het onderzoek van Econatura. Bevers zijn inheemse beschermde diersoorten die strikt moeten worden beschermd. Het is daarom ondenkbaar een informatiecentrum te bouwen bovenop deze burcht.

Steun Stadsblokken Meinerswijk

We leven in een nieuwe werkelijkheid die offers en aanpassingsvermogen vraagt van iedereen. Milieudefensie Arnhem en Kloppend Stadshart wensen iedereen veel sterkte.

Vanwege het Coronavirus gaat ook de crowdfundingsavond voor Stadsblokken-Meinerswijk niet door. Omdat het nog wel enige tijd kan duren voordat we weer samen kunnen komen, hebben Milieudefensie Arnhem en Kloppend Stadshart nu al de nieuwe crowdfundingssite gelanceerd. Kijk op www.steunstadsblokkenmeinerswijk.nl en lees waarom het bouwen van 430 woningen naast de rivier een heel slecht plan is. En hoe het anders kan.

Kloppend Stadshart zegt: Stop plaatsing Museumcafé, houdt Bevers in Stadsblokken tevree

Dinsdag 17 maart vecht Stichting Kloppend Stadshart in de rechtbank van Arnhem voor het behoud van de bever. Onder andere de stichting vreest het vertrek van de bever bij Stadsblokken als het Museumcafé op de kop van de haven wordt geplaatst. Projectontwikkelaar KWP heeft hier al voorbereidingen voor getroffen.

KWP is met gemeente Arnhem overeengekomen om het Museumcafé te plaatsen op de kop van de haven (zie tekening). Hier zit nu een deel van de botenopslag van het Watersportcentrum. KWP heeft een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd om het Museumcafé maximaal voor 10 jaar te gaan gebruiken als informatiecentrum. Een tijdelijke omgevingsvergunning kan volgens de wet aangevraagd worden voor tijdelijke bouwwerken. Bijvoorbeeld voor een noodlokaal voor een school. Na de maximaal vergunbare termijn van 10 jaar dient het bouwwerk weggehaald te worden.
In het Masterplan en het bestemmingsplan staat op dezelfde locatie het Museumcafé ingetekend als horecavoorziening.

Bever

Na een half jaar stilte zijn de laatste drie maanden weer dagelijks meerdere bevers gezien in de Haven van Coers. Deze bevers zwemmen met grote regelmaat naar de locatie van het te plaatsen Museumcafé. Onder andere stichting Kloppend Stadshart is bang dat de bever vertrekt zo snel het Museumcafé is geplaatst en er veel meer mensen in hun leefgebied komen.

Bevers zijn een beschermde diersoort.

Zaterdag 28 maart Crowdfundingsavond Stadsblokken-Meinerswijk

Kloppend Stadshart, Milieudefensie Arnhem en vele anderen willen de bouw van 430 woningen in Stadsblokken-Meinerswijk tegenhouden door naar de rechter te stappen. Dit kost veel geld. Daarom organiseren Milieudefensie en Kloppend Stadshart zaterdag 28 maart van 18.00 uur tot 21.00 uur een crowdfundingsavond in De Schuur, Hannesstraatje 2a, Elderveld. Inloop is vanaf 17.00 uur. Het belooft een sprankelende avond te worden met biologisch diner, presentatie over de stand van zaken, live-muziek en pubquiz.

Aanmelden
Gezien het maximum aantal bezoekers dat in De Schuur past, is het belangrijk dat u zich eerst aanmeldt via SBMWcrowdfunding@gmail.com. Na bevestiging van uw aanmelding, ontvangt u voor een donatie van minimaal €22,50 een entreebewijs. Aanmelden kan tot 21 maart.