Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Wie zijn wij

Stichting Kloppend Stadshart is opgericht vanuit bewoners en betrokkenen van het gebied Stadsblokken-Meinerswijk.

Wijkplatform Malburgen-West en Bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk zijn erin vertegenwoordigd.

Met hulp van externe betrokkenen en deskundigen is een ontwikkel- en beheersplan gemaakt dat in februari 2015 wordt gepubliceerd.

De basis hiervoor is de door Gemeente Arnhem vastgestelde Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk.

In overleg met achterban, gemeente, grondeigenaren en deskundigen streeft Kloppend Stadshart op korte termijn naar vaststelling van een bestemmingsplan voor het gehele gebied.

Kloppend Stadshart heeft de de overtuiging dat vanuit de krachtige en waardevolle eigenschappen van het gebied verder ontwikkeld en beheerd kan worden zonder woningbouw. In ondersteuning van activiteiten en ontwikkeling kan bouwen nodig zijn, maar niet als nieuwe woonwijk voor Arnhem.

Kloppend Stadshart heeft de ambitie om, indien noodzakelijk, over te gaan tot aankoop van het gebied om in de vorm van Burgerbeheer het gebied te ontwikkelen en beheren met de vastgestelde gebiedsvisie als uitgangspunt.