Raad van State oordeelt: woningbouw in uiterwaardengebied Stadsblokken Meinerswijk voldoet aan wet en regelgeving

Den Haag, 29 maart, De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat het bestemmingsplan waarin ruimte is gegeven om meer dan 400 woningen te bouwen in het uiterwaardengebied Stadsblokken Meinerswijk, voldoet aan alle gestelde eisen en dat alle vergunningen in orde zijn. De coalitie van Milieudefensie, Stichting Kloppend Stadshart en bewoners van het gebied zijn teleurgesteld dat de rechter tot dit oordeel komt, maar accepteren het oordeel van de rechter. De coalitie vindt het bouwen van woningen in de uiterwaarden in tijden van een klimaatcrisis onverstandig, de ruimte in de uiterwaarden is hard nodig voor het opvangen van toekomstig hoogwater.

Het debat over de aanpak van klimaatverandering en het klimaatbestendig maken van Nederland loopt inmiddels hoog op. Vorige week nog werd de wereld opgeschrikt door de laatste wetenschappelijke inzichten van het IPCC dat klimaatverandering zich hier en nu voltrekt en verstrekkende gevolgen heeft, zeker ook voor deltalanden als Nederland. De Deltacommissaris, Peter Glas, en onder andere onderzoeksinstituut Deltares bepleiten al langer dat Nederland veel sneller moet opschalen waar het de aanpak van de klimaatverandering betreft en dat er niet meer gebouwd zou moeten worden in de uiterwaarden. Als antwoord heeft het kabinet onlangs aangekondigd dat bij ruimtelijke ordeningsplannen water en bodem sturend zullen zijn. Expliciet is daarbij gesteld dat bouwen op plaatsen die later nodig zijn voor het bergen en afvoeren van water, zoals de uiterwaarden van rivieren, uitgesloten moeten worden voor bouwen.

Hilde Stroot, bestuurslid Kloppend Stadshart: “Met dit nieuwe beleid vanuit de landelijke overheid om een bouwstop in te stellen in de uiterwaarden hadden we verwacht dat de rechter ook een streep door de bouwplannen in de Arnhemse uiterwaarden zou zetten. De rechter oordeelt echter anders. De rechter geeft nog wel aan dat de zorgen die wij naar voren hebben gebracht over bouwen in de uiterwaarden, ook tot uitdrukking komen in de adviezen van de Deltacommissaris. Maar oordeelt de rechter, dat die zorgen breder leven, laat onverlet dat het voorliggende plan in overeenstemming is met het Barro”.

De coalitie van bewoners en organisaties accepteert de uitspraak van de rechter maar blijft van mening dat het nu nog toelaten van projecten in de uiterwaarden onverstandig is, gezien het nieuwe water en bodem sturende beleid bouwen in de uiterwaarden uitsluit.

Margo Meeuwissen van Milieudefensie Arnhem: ”Nederland zal zich aan moeten passen aan klimaatverandering en heeft al nieuwe wet en regelgeving in voorbereiding dat bouwen in de uiterwaarden uitsluit. Ondertussen glippen er nu bouwprojecten door die weliswaar voldoen aan huidige wetgeving maar wel in de toekomst belemmeringen zullen vormen. Wij spreken onze hoop uit dat deze zaak het proces om de wetgeving te implementeren zal versnellen zodat er vanaf nu zo min mogelijk besluiten worden genomen waar we in de toekomst spijt van zullen krijgen.”

Woningbouw in de uiterwaarden van Arnhem is al decennialang een punt van hoogoplopend debat in Arnhem. Bouwen in de uiterwaarden werd na het hoge water in 1993 en 1995 met de aanpassing van de wet en het programma Ruimte voor de Rivier uitgesloten. Met de aanpassing van de Waterwet in 2007, zette het ministerie de wet op een kier voor kleinschalig bouwen. Kondor Wessels Projecten (KWP) maakt nu gebruik van dit geitenpaadje en lanceerde een aantal jaren geleden toch weer een plan voor meer dan beperkte woningbouw in de uiterwaarden. Dit plan werd eind 2020 goedgekeurd door de gemeente Arnhem ondanks dat de impact van klimaatverandering, waaronder vaker en meer hoog water in het stroomgebied van de Rijn, steeds meer zichtbaar is en onderkend wordt.

De coalitie van bewoners en organisaties vocht deze goedkeuring aan; het bestemmingsplan is op verschillende punten in strijd met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het besluit Grote rivieren (BGR) en er had dus geen bestemmingsplan mogen worden verleend en watervergunning mogen worden afgegeven aldus de coalitie. De rechter stelt met het oordeel vandaag de appellanten in het ongelijk: de toepassing van de Barro voldoet en is correct doorlopen.

De volledige uitspraak is hier te vinden: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136493/202101544-1-r4/#toonpersaankondiging

2 Reacties op “Raad van State oordeelt: woningbouw in uiterwaardengebied Stadsblokken Meinerswijk voldoet aan wet en regelgeving”

  1. Veel natuur in het hart van onze stad wordt vernietigd. Mooie locatie voor evenementen gaat verloren. Hoog water kan niet opgevangen worden. Het huidige college zou hier toch principieel tegen moeten zijn en alles in stelling moeten brengen dit waardenloze plan van tafel te halen.

  2. Het grote woord is eruit, het definitieve oordeel is geveld, te triest voor woorden. In den Haag blunders in het groot en in Arnhem blunders in het klein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.