Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Bomenkap op Stadsblokken

We zijn de afgelopen tijd actief geweest met de ontwikkelingen op Stadsblokken, nu de stappen richting realisatie zich aandienen, waaronder een aangevraagde kapvergunning. We zitten er bovenop, aangezien de ontwikkelaar zich niet aan alle wettelijke afspraken houdt en zelfs de gemeente verrast wordt met activiteiten. Gelukkig tikt de Omgevingsdienst ODRA de ontwikkelaar op de vingers. …

Voorbereiding bouw Stadsblokken

Kloppend Stadshart houdt vinger aan de pols bij voorbereiding bouw Stadsblokken

De voorbereidingen voor het ontwikkelen van de woonwijk in Stadsblokken-Meinerswijk zijn gestart door de ontwikkelaar. Voor onderzoek begon projectontwikkelaar KWP/Rijnoevers B.V. met groot materieel en grof geweld op Stadsblokken te bomen te kappen en struiken te rooien. De biodiversiteit van de Stadsblokken is bijzonder en bovendien leefgebied van de bever. Hier moet voorzichtig mee omgegaan …

Follow the Money: Nieuwbouw in de rivierbeddingen gaat door, tegen de wil van het kabinet

Ook onderzoeksplatform Follow the Money besteed deze week uitgebreid aandacht aan de bouwplannen in de uiterwaarden van Arnhem. Ze zetten goed op een rij wat er zo krom is aan het plan en de huidige regelgeving. Enkele stukken uit het artikel uitgelicht: Dit jaar start in het gebied de bouw van 430 nieuwe woningen, als …

Uitzending Nieuwsuur over risico’s bouwen in buitendijks gebied Arnhem

Naar aanleiding van de problemen met het hoge water op dit moment voor mensen die wonen in buitendijkse gebieden onderzoekt TV programma Nieuwsuur of het het wel verstandig is om op dat soort plekken nog woningen te gaan bouwen. Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem is zo’n gebied en wordt in de uitzending als voorbeeld genomen. Aan het …

Raad van State oordeelt: woningbouw in uiterwaardengebied Stadsblokken Meinerswijk voldoet aan wet en regelgeving

Den Haag, 29 maart, De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat het bestemmingsplan waarin ruimte is gegeven om meer dan 400 woningen te bouwen in het uiterwaardengebied Stadsblokken Meinerswijk, voldoet aan alle gestelde eisen en dat alle vergunningen in orde zijn. De coalitie van Milieudefensie, Stichting Kloppend Stadshart en bewoners van het gebied zijn …

Interview en TV uitzending EenVandaag

Deze week werd Stichting Kloppend Stadshart geïnterviewd in Stadsblokken-Meinerswijk door EenVandaag n.a.v. het hoge water en de woningbouwplannen in de uiterwaarden die niet zonder gevaar zijn. “Wij willen dat het gebied bewaard blijft voor natuur en recreatie”, zegt woordvoerder Margo Meeuwissen. “Maar we vinden het daarnaast ook onverstandig. Er zijn wel plannen om woningen op …

Verslag zitting Raad van State en nieuw advies Deltares

Vandaag was Stichting Kloppend Stadshart Arnhem bij de derde en laatste zitting van de Raad van State over het plan om woningen te bouwen in de uiterwaarden van Arnhem. Al jarenlang proberen we deze bouw van honderen woningen in de uiterwaarden van Arnhem tegen te houden; . Door de impact van klimaatverandering zullen we dit …

Woon de zitting over Stadsblokken-Meinerswijk bij

Maandag 9 mei 2022 om 13:00 is de vervolgzitting bij de Raad van State in de beroepszaak van Stichting Kloppend stadshart, Milieudefensie Arnhem en andere betrokkenen over onder andere het bestemmingsplan, de watervergunning die voorzien in een woonwijk van 430 woningen in de uiterwaard Stadsblokken-Meinerswijk. Het thema van deze zitting is waterveiligheid. Veel mensen hebben …

Stand van zaken beroep bestemmingsplan

Wij denken verder Stichting Kloppend Stadshart, vereniging Milieudefensie en privé collectiefleden hebben begin 2021 beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk, de Watervergunning, de Wet natuurbescherming en ontgrondingsvergunningen. Een eerste zitting hierover bij de Raad van State vond plaats september 2021. Na de zitting heeft de Raad van State aangegeven een advies over waterveiligheid te willen …