Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Verslag informatieavond hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga

Op donderdag 22 november 2018 organiseerden Milieudefensie Arnhem en Kloppend Stadshart een informatieavond in het Focus Filmtheater over de risico’s van woningbouw in dit gebied. Bijzondere spreker was hoogleraar Pier Vellinga, internationale autoriteit op het gebied van klimaatverandering…. Lees meer

Donderdag 22 november informatieavond Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk: Arnhemse parel in tijden van klimaatverandering Donderdag 22 november organiseert Milieudefensie Arnhem in Focus Filmtheater van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatieavond over ons uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk. De toegang is gratis. Gastspreker is hoogleraar Pier Vellinga, internationale… Lees meer

Hitte in Arnhem: Stadsblokken-Meinerswijk zorgt voor koeling van de stad

Hitte in Arnhem. De temperatuur loopt flink op in de stad door alle stenen gebouwen en straten die warmte vasthouden en uit blijven stralen. Maar Arnhem heeft een unieke troef in handen: Stadsblokken-Meinerswijk. Deze groene strook met veel… Lees meer

Het Ernhemse Stadshart, dat wél klopt

Kloppend Stadshart werkt in een brede coalitie aan een kritische beschouwing op Eilanden 3.0 – we vinden dat de plannen níet kloppen. Intussen werken we ook gestaag door aan een eigen alternatief, waarin de rivier écht de baas… Lees meer

Bouwen in een flessenhals in de Rijn bij Arnhem: wat zou de Deltacommissaris daarvan vinden?

De afgelopen tijd hebben we allemaal weer kunnen zien en beleven hoe belangrijk de rivieren zijn voor de waterafvoer vanuit het Rijnstroomgebied. Korte maar felle serie depressies in onze buurlanden veroorzaakte daar zoveel neerslag dat de Rijn daar… Lees meer

Raadsvergadering over evaluatie referendum

Vanavond om 22 uur wordt in de gemeenteraadsvergadering de evaluatie van het referendum besproken. Milieudefensie haalde het rapport over het referendum boven water en schreef eerder al een artikel over het rapport: ‘Referendum gekocht door projectontwikkelaar KWP, mede… Lees meer

Persbericht Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk; lasten voor de stad en lusten voor projectontwikkelaar De Arnhemse gemeenteraad heeft 4 december 2017 een start gemaakt met de behandeling van het Masterplan Eilanden 3.0. Dit plan is een uitwerking van Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk… Lees meer

Zienswijze milieueffectrapport gebiedsontwikkeling

De gemeente Arnhem heeft de reikwijdte notitie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) over de gebiedsontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk ter inzage gelegd. Samen met Milieudefensie heeft Stichting Kloppend Stadshart een zienswijze naar de gemeente Arnhem gestuurd. Kern van onze… Lees meer

Welkomstkaart van Triodos Bank

Triodos Bank stuurde spontaan deze kaart om Stichting Kloppend Stadshart te verwelkomen als nieuwe zakelijke rekeninghouder en ons te steunen in het bereiken van onze doelen. Triodos dank hiervoor! Bewaren

Midzomernachtwandeling door Stadsblokken-Meinerswijk

Herman Centraal en Kloppend Stadshart organiseren een midzomernachtwandeling om het uiterwaardengebied te ervaren in het donker. We wandelen door de natuur, met stille momenten en met korte intermezzo’s over de elementen, de natuur in de zomernacht.