Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Raadsvergadering over evaluatie referendum

Vanavond om 22 uur wordt in de gemeenteraadsvergadering de evaluatie van het referendum besproken. Milieudefensie haalde het rapport over het referendum boven water en schreef eerder al een artikel over het rapport: ‘Referendum gekocht door projectontwikkelaar KWP, mede… Lees meer

Persbericht Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk; lasten voor de stad en lusten voor projectontwikkelaar De Arnhemse gemeenteraad heeft 4 december 2017 een start gemaakt met de behandeling van het Masterplan Eilanden 3.0. Dit plan is een uitwerking van Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk… Lees meer

Zienswijze milieueffectrapport gebiedsontwikkeling

De gemeente Arnhem heeft de reikwijdte notitie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) over de gebiedsontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk ter inzage gelegd. Samen met Milieudefensie heeft Stichting Kloppend Stadshart een zienswijze naar de gemeente Arnhem gestuurd. Kern van onze… Lees meer

Welkomstkaart van Triodos Bank

Triodos Bank stuurde spontaan deze kaart om Stichting Kloppend Stadshart te verwelkomen als nieuwe zakelijke rekeninghouder en ons te steunen in het bereiken van onze doelen. Triodos dank hiervoor! Bewaren

Midzomernachtwandeling door Stadsblokken-Meinerswijk

Herman Centraal en Kloppend Stadshart organiseren een midzomernachtwandeling om het uiterwaardengebied te ervaren in het donker. We wandelen door de natuur, met stille momenten en met korte intermezzo’s over de elementen, de natuur in de zomernacht.

Oprichting stichting Kloppend Stadshart

Afgelopen maand is bij de notaris de stichtingsakte ondertekend voor stichting Kloppend Stadshart. Daarmee is onze initiatiefgroep een formele stichting geworden. Als stichting willen we blijven wedijveren voor een toekomstbestendig, duurzaam en ruig uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk voor alle Arnhemmers…. Lees meer

Nieuwjaarswandeling en borrel Stadsblokken-Meinerswijk zondag 5 februari

Afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom de toekomstplannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Enorm veel mensen waren betrokken en steunden bijvoorbeeld de acties tegen woningbouw. Stadsblokken-Meinerswijk leeft meer dan ooit in Arnhem en daarbuiten. Het is goed om te merken… Lees meer

Persbericht burgercoalitie: Toezegging wethouder König voor zo weinig mogelijk woningen moeten verankerd in uitwerkingskader

Arnhem 19 december 2016, Vandaag zal in de gemeenteraad een besluit genomen worden over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. De uitslag van het referendum zal voor een meerderheid van de fracties aanleiding zijn vóór het uitwerkingskader te stemmen. De… Lees meer

A.s. maandagavond belangrijke raadsvergadering toekomst Stadsblokken-Meinerswijk

A.s. maandag 19 december om 18.45 staat een belangrijke raadsvergadering gepland over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. De gemeenteraad heeft op de agenda staan een besluit te nemen over de plannen met woningbouw als onderdeel. Er zal gevraagd worden… Lees meer

Persbericht burgercoalitie Stadsblokken Meinerswijk n.a.v. referendumuitslag 30 november

Meerderheid Arnhemmers vóór uitwerkingskaders Arnhem 30 november 2016, Een meerderheid van de Arnhemmers heeft in het referendum vandaag gestemd voor het voorgenomen raadsbesluit met de uitwerkingskaders die woningbouw in het gebied toelaten. De burgercoalitie Stadsblokken Meinerswijk is teleurgesteld… Lees meer