Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Plan

Kloppend Stadshart heeft een eigen plan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Doel is de kernwaarden van het gebied versterken en het toegankelijk maken voor iedereen, zonder winstoogmerk en woningbouw als toevoeging. Wij laten zien dat dit kan, zonder een projectontwikkelaar van buitenaf met bouwbedrijf.

De basis van ons plan is de door de gemeente vastgestelde Gebiedsvisie voor Stadsblokken-Meinerswijk. De gebiedsvisie is destijds door de gemeente gemaakt samen met Arnhemmers en betrokkenen. Ons plan is daarom ook ontwikkeld door bewoners, achterban, grondeigenaren en deskundigen.

Door op de kaartjes te klikken vindt u per deelgebied besproken welke waarden dat zijn, en wat de ontwikkel- en beheersmogelijkheden zijn. Ons plan gaat uit van participatieve ontwikkeling.

Plan Stadsblokken:

Klik op het kaartje om onze ideeën voor het Stadsblokken gebied te bekijken:

Bekijk hier het plan voor het Stadsblokken gebiedLigging van het Stadsblokkengebied, geprojecteerd op de eigendomskaart in de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk

Plan Steenfabriek:

Klik op het kaartje om onze ideeën voor het Steenfabriek gebied te bekijken:

Bekijk hier het plan voor het Steenfabriek gebiedLigging van het deelgebied Meinerswijk, geprojecteerd op de eigendomskaart in de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk

Plan Meinerswijk:

Klik op het kaartje om onze ideeën voor het Meinerswijk gebied te bekijken:

Bekijk hier het plan voor het gebied MeinerswijkLigging van het deelgebied Meinerswijk, geprojecteerd op de eigendomskaart in de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk

Het uitgebreide plan van Kloppend Stadshart voor Stadsbloken-Meinerswijk te downloaden als PDF vindt u hier

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren