Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Wandelroute

Wandelroute Stadsblokken Meinerswijk

Kloppend Stadshart heeft een wandelroute van 8 km beschreven door Stadsblokken-Meinerswijk voor iedereen die dit ruige uiterwaardenpark wil leren kennen.
Maar ook om zichtbaar te maken welke plannen er zijn en wat de kansen en bedreigingen zijn.
De Arnhemse wethouder König heeft vergaande afspraken gemaakt met de eigenaar van bebouwde grond.
Strijdig met de gebiedsvisie wil hij daar 250-350 woningen bouwen om daarmee de ontwikkeling en de bouwer te betalen.

Kloppend Stadshart heeft een eigen ontwikkelplan ingediend, inclusief financiële onderbouwing.
Woningbouw is niet nodig en zelfs bedreigend voor de kernwaarden van het prachtige gebied.
Laat uw mening horen, praat met mensen die er wandelen, wonen en werken.
Op deze website, op de Facebookpagina en in de politiek kunt u uw mening laten horen!

Een mooie wandeling voor Koni(n)gsdag, dauwtrappen met hemelvaart of een mooie herfst- of winterdag.
Beleef dit buitendijks gebied, de “rivierbedding” van de Rijn.
Kijk naar kansen en bedreigingen, maar vooral ook naar de watervogels, weidevogels, konijnen, vos, bever, moerasplanten, koeien, Konikspaarden, Galloways.
Luister naar de stilte en ervaar de ruimte en rust.
Via de links in de wandelroute kunt u zich meer verdiepen in geschiedenis en activiteiten.

Bekijk of download de Wandelroute hier

Onderstaand vogelvluchtbeeld laat zien hoe Stichting Kloppend Stadshart Stadsblokken-Meinerswijk wil ontwikkelen: