Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Persbericht Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk; lasten voor de stad en lusten voor projectontwikkelaar

De Arnhemse gemeenteraad heeft 4 december 2017 een start gemaakt met de behandeling van het Masterplan Eilanden 3.0. Dit plan is een uitwerking van Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk fase 2 en gemaakt door Kondor Wessels Projecten (KWP). Kritisch kijkend naar het Masterplan en het hoofdlijnenakkoord kunnen Milieudefensie en Kloppend Stadshart niet anders dan concluderen dat de stad de financiële lasten krijgt en projectontwikkelaar KWP de financiële lusten van dit project. Daarnaast concluderen de beide partijen dat de gemeente onvoldoende kritisch is op de lange termijneffecten van bouwen in de uiterwaard. Ze lijkt zich niet te bekommeren om klimaatverandering, grotere neerslaghoeveelheden en hogere waterstanden. Lees meer

Zienswijze milieueffectrapport gebiedsontwikkeling

De gemeente Arnhem heeft de reikwijdte notitie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) over de gebiedsontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk ter inzage gelegd. Samen met Milieudefensie heeft Stichting Kloppend Stadshart een zienswijze naar de gemeente Arnhem gestuurd. Kern van onze zienswijze is dat we het positief vinden dat er onderzoek gedaan wordt, maar dat we vraagtekens hebben bij de reikwijdte en uitvoering van het onderzoek.

Zo vinden wij het vreemd dat projectontwikkelaar KWP zijn zusterbedrijf Aveco de Bondt heeft gevraagd om de MER-rapportage uit te voeren. Het doet ons denken aan de slager die zijn eigen vlees keurt.

Tijdens de presentatie van het plan Eilanden 2.0 en in de referendumperiode werd vaag gedaan over de hoeveelheid woningen. Getallen die genoemd werden waren 250 tot 350. In de notitie wordt ineens een maximaal aantal woningen van 500 genoemd. Dit is in strijd met de eerder gedane uitspraken.

Er wordt gesteld dat het huidige voorliggende Masterplan het enige mogelijk alternatief is voor het ontwikkelen van het gebied. Dat is niet zo, er zijn meerdere alternatieven mogelijk te weten autonome ontwikkeling van het gebied of de verdere uitwerking van het plan van Kloppend Stadshart waarbij woningbouw niet aan de orde is. Om tot een correcte afweging te komen, hebben we de gemeente gevraagd om ook deze twee alternatieven te onderzoeken.

Ook hebben we een aantal vragen gesteld met betrekking tot verstoring (verkeer, geluid, licht) en natuurwaarden en gevraagd om uitbreiding van het beoordelingskader.

Lees hier onze volledige zienswijze.

Welkomstkaart van Triodos Bank

Triodos Bank stuurde spontaan deze kaart om Stichting Kloppend Stadshart te verwelkomen als nieuwe zakelijke rekeninghouder en ons te steunen in het bereiken van onze doelen. Triodos dank hiervoor!

Bewaren

Midzomernachtwandeling door Stadsblokken-Meinerswijk

Herman Centraal en Kloppend Stadshart organiseren een midzomernachtwandeling om het uiterwaardengebied te ervaren in het donker. We wandelen door de natuur, met stille momenten en met korte intermezzo’s over de elementen, de natuur in de zomernacht. Lees meer

Oprichting stichting Kloppend Stadshart

Afgelopen maand is bij de notaris de stichtingsakte ondertekend voor stichting Kloppend Stadshart. Daarmee is onze initiatiefgroep een formele stichting geworden.

Als stichting willen we blijven wedijveren voor een toekomstbestendig, duurzaam en ruig uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk voor alle Arnhemmers. Dit willen we doen door het initiëren en ondersteunen van initiatieven op dit vlak, maar ook door de plannen van projectontwikkelaar KWP kritisch te volgen.

Ons eerste evenement was de wandeling met Snert en Glühwein die we organiseerden samen met Milieudefensie Arnhem em het bewonersplatform Malburgen West aangeboden aan alle nee-stemmers bij het referendum. Meer initiatieven volgen dit voorjaar.