Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Klacht ingediend over onderhoud Stadsblokken – Meinerswijk

Stichting Kloppend Stadshart heeft een brief naar gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat gestuurd over het maaien in Meinerswijk en het onderhoud of de kap van de bomen langs de paden. De stichting is van mening dat dit in strijd is met de uitspraak van de Raad van State die aangeeft dat het gebied bij voorkeur door grazers onderhouden wordt en de gemeente Arnhem beter met zijn inwoners en organisaties dient te communiceren.

De werkzaamheden staan in schril contrast met de discussie over het bebouwen van de flessenhals in de rivier met een complete woonwijk en helpen de natuurwaarden echt niet vooruit.

Lees meer

Antwoorden Minister van Nieuwenhuizen op kamervragen bouwen in de uiterwaarden bij Arnhem

Minister Van Nieuwenhuizen (ministerie van I&W) heeft inmiddels antwoorden gegeven op de eind november in de Tweede Kamer door GroenLinks gestelde vragen over het bouwen van 430 woningen in de uiterwaarden van de Rijn bij Arnhem in Stadsblokken Meinerswijk.

De antwoorden leggen voornamelijk het huidige beleid uit, en ontwijken de kern van de zaak. Daardoor wordt het dossier alsmaar ingewikkelder en ondoorzichtiger. Kunt u nu nog volgen wat de minister antwoordt op de vraag hoe de waterverdeling tussen IJssel en Rijn wordt geregeld? Want die wordt immers door het private bouwproject in Arnhem uit zijn evenwicht getrokken. Wij vinden dat de projectontwikkelaar dan ook maar voor de extra kosten moet opdraaien en niet de belastingbetalende burger.

De antwoorden gaan ook nauwelijks concreet in op het bewaken van de flexibiliteit in het winterbed, zoals geregeld in de ruimtelijke wetgeving (zogenaamd Barro), maar verlegt deze verantwoordelijkheid -en daarmee ook de risico’s? – naar een nog op te stellen Programma Integraal Riviermanagement.

De nevengeul die bij wijze van dotterbehandeling in het hart van de stad wordt aangelegd (in Meinerswijk) om het ophogen en bouwen te compenseren, is naar onze mening een houtje-touwtje oplossing. Deze leidt misschien lokaal wel tot wat verlichting, maar elders ontstaan weer nieuwe moeilijkheden: Benedenstrooms zijn bewoners in en langs de uiterwaarden de klos, zij krijgen meer water in de keuken, wat volgens het eigen beleid van de minister verboden is. Op andere plekken moeten ingrepen gedaan worden, om de veiligheid weer op orde te brengen.

Eigenlijk doet Rijkswaterstaat wat een slechte dokter doet: na een kostbare hartoperatie de patiënt, die vanwege de stress weer een peuk wil opsteken, een vuurtje geven. Het is niet verboden, maar is het verstandig? Lees meer

Verslag informatieavond hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga

Op donderdag 22 november 2018 organiseerden Milieudefensie Arnhem en Kloppend Stadshart een informatieavond in het Focus Filmtheater over de risico’s van woningbouw in dit gebied.

Bijzondere spreker was hoogleraar Pier Vellinga, internationale autoriteit op het gebied van klimaatverandering. “Wanneer je de meest recente metingen vergelijkt met mogelijke scenario’s uit wetenschappelijke klimaatmodellen blijkt dat we steeds aan de bovenkant van de verwachtingen te zitten, bijvoorbeeld m.b.t. temperatuurstijging, zeespiegelstijging en neerslagtendensen (toename piekbuien, meer droge periodes). Deze extremen worden allemaal al eerder bereikt dan eerder is ingeschat. Binnenkort volgt dan ook een forse aanpassing van het Deltaprogramma,” aldus Vellinga.

Woningbouw onverstandig

Vellinga liet vervolgens zijn licht schijnen over de situatie bij Stadsblokken-Meinerswijk. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier. Daardoor krijgen we te maken met meer lange droge periodes én steeds hogere pieken veroorzaakt door extreme neerslag. De maatgevende piekafvoer van de Rijn bij Lobith zal in de toekomst verder stijgen van nu 16.000 m3 per seconde naar 19.000 of meer m3 per seconde, waarmee risico’s toenemen. Het is noodzaak daarop te anticiperen, met een beleid van terughoudendheid en vooral flexibiliteit om rampen en desinvesteringen te voorkomen. De keuze voor woningbouw op deze plek en op dit moment heeft verstrekkende gevolgen voor rivier verruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier. Woningbouw hier is onverstandig. Arnhem gaat hier waarschijnlijk spijt van krijgen. Op andere plaatsen worden huizen afgebroken en bomen in de uiterwaard gekapt om ruimte voor de rivier te maken. Lees meer

Donderdag 22 november informatieavond Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk: Arnhemse parel in tijden van klimaatverandering

Donderdag 22 november organiseert Milieudefensie Arnhem in Focus Filmtheater van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatieavond over ons uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk. De toegang is gratis. Gastspreker is hoogleraar Pier Vellinga, internationale autoriteit op het gebied van klimaatverandering. Daarnaast hoor je meer over de ontwikkelingen rondom Stadsblokken-Meinerswijk en de juridische procedures. Er kunnen maximaal 100 mensen in de zaal, wie het eerst komt, het eerst maalt. Lees meer

Hitte in Arnhem: Stadsblokken-Meinerswijk zorgt voor koeling van de stad

Hitte in Arnhem. De temperatuur loopt flink op in de stad door alle stenen gebouwen en straten die warmte vasthouden en uit blijven stralen. Maar Arnhem heeft een unieke troef in handen: Stadsblokken-Meinerswijk.

Deze groene strook met veel water midden in Arnhem zorgt voor de broodnodige verkoeling. Op de hittekaart is dat goed te zien. Waar in andere grote steden vrijwel alles in het midden van de stad is volgebouwd profiteert Arnhem van dit unieke open gebied dat zorgt voor een natuurlijke koeling. Extreme hitte in de steden (ook wel hittestress genoemd) is een steeds groter wordend probleem dat in de toekomst steeds meer dodelijke slachtoffers gaat vergen.

Arnhem is met Stadsblokken-Meinerswijk in tegenstelling tot andere steden onbewust al een stukje klimaatbestendig. Naast koeling van de stad bij hoge temperaturen is het gebied bij extreme regenval in het stroomgebied van de Rijn ook een overloopgebied voor hoogwater. Dat hebben we in januari goed kunnen zien toen alles flink volstroomde.

Dat heeft de gemeente Arnhem goed voor elkaar zou je zeggen. Ze loopt voor op andere steden die dit nog maar voor elkaar moeten gaan zien te boxen met het steeds extremere weer. Zij zullen in de stad bebouwing moeten gaan inruilen voor groen. Maar Arnhem heeft Stadsblokken-Meinerswijk als een soort groene oase midden in de stad. Iets om trots op te zijn en te koesteren zou je zeggen. Niets is minder waar. Arnhem kiest niet voor het klimaat , de toekomst, de veiligheid en de gezondheid van haar burgers maar voor het grote geld! Lees meer