Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Moties aangenomen door waterschappen ivm zorgen over bouwen in uiterwaarden

Goed nieuws. Vorige week heeft het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe unaniem een motie aangenomen. Ze maken zich zorgen over de plannen die nu ter inzage liggen om 430 woningen te bouwen in de uiterwaarden van Stadsblokken-Meinerswijk in een flessenhals van de Rijn. In een brief aan het Deltaplatform Rijn willen ze dat het bouwen in Arnhem aan de orde wordt gesteld.

Vandaag werd bekend dat ook het bestuur van het Waterschap Rivierenland een motie heeft aangenomen deze week waarin ook de zorgen worden gedeeld over de plannen. Men gaat hun zorgen uiten in een brief aan de gemeente Arnhem.

Maakt u zich ook zorgen over de plannen? Kijk dan hier en stuur nu uw zienswijze in een brief naar de gemeente Arnhem voor het te laat is.

Bekijk hier de motie van Waterschap Rivierenland

Bekijk hier de motie van Waterschap Vallei en Veluwe

Dien nu gemakkelijk uw zienswijze in op de omstreden plannen

Tijd voor actie! De omstreden plannen waarmee de gemeente Arnhem de bouw van 430 woningen in Stadsblokken-Meinerswijk toe wil staan zijn onlangs gepubliceerd. Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie Arnhem hebben een pagina gemaakt over hoe u gemakkelijk kunt reageren op de plannen. Door uw mening te geven kan de gemeente tot een ander besluit gedwongen worden en kunnen de plannen gewijzigd of gestopt worden.

Laat nu aan de gemeente horen wat u van de plannen vindt voor het te laat is! Sluitingsdatum is 14 maart.

Bekijk hier de pagina en laat van u horen!

Klacht ingediend over onderhoud Stadsblokken – Meinerswijk

Stichting Kloppend Stadshart heeft een brief naar gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat gestuurd over het maaien in Meinerswijk en het onderhoud of de kap van de bomen langs de paden. De stichting is van mening dat dit in strijd is met de uitspraak van de Raad van State die aangeeft dat het gebied bij voorkeur door grazers onderhouden wordt en de gemeente Arnhem beter met zijn inwoners en organisaties dient te communiceren.

De werkzaamheden staan in schril contrast met de discussie over het bebouwen van de flessenhals in de rivier met een complete woonwijk en helpen de natuurwaarden echt niet vooruit.

Lees meer

Antwoorden Minister van Nieuwenhuizen op kamervragen bouwen in de uiterwaarden bij Arnhem

Minister Van Nieuwenhuizen (ministerie van I&W) heeft inmiddels antwoorden gegeven op de eind november in de Tweede Kamer door GroenLinks gestelde vragen over het bouwen van 430 woningen in de uiterwaarden van de Rijn bij Arnhem in Stadsblokken Meinerswijk.

De antwoorden leggen voornamelijk het huidige beleid uit, en ontwijken de kern van de zaak. Daardoor wordt het dossier alsmaar ingewikkelder en ondoorzichtiger. Kunt u nu nog volgen wat de minister antwoordt op de vraag hoe de waterverdeling tussen IJssel en Rijn wordt geregeld? Want die wordt immers door het private bouwproject in Arnhem uit zijn evenwicht getrokken. Wij vinden dat de projectontwikkelaar dan ook maar voor de extra kosten moet opdraaien en niet de belastingbetalende burger.

De antwoorden gaan ook nauwelijks concreet in op het bewaken van de flexibiliteit in het winterbed, zoals geregeld in de ruimtelijke wetgeving (zogenaamd Barro), maar verlegt deze verantwoordelijkheid -en daarmee ook de risico’s? – naar een nog op te stellen Programma Integraal Riviermanagement.

De nevengeul die bij wijze van dotterbehandeling in het hart van de stad wordt aangelegd (in Meinerswijk) om het ophogen en bouwen te compenseren, is naar onze mening een houtje-touwtje oplossing. Deze leidt misschien lokaal wel tot wat verlichting, maar elders ontstaan weer nieuwe moeilijkheden: Benedenstrooms zijn bewoners in en langs de uiterwaarden de klos, zij krijgen meer water in de keuken, wat volgens het eigen beleid van de minister verboden is. Op andere plekken moeten ingrepen gedaan worden, om de veiligheid weer op orde te brengen.

Eigenlijk doet Rijkswaterstaat wat een slechte dokter doet: na een kostbare hartoperatie de patiënt, die vanwege de stress weer een peuk wil opsteken, een vuurtje geven. Het is niet verboden, maar is het verstandig? Lees meer

Verslag informatieavond hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga

Op donderdag 22 november 2018 organiseerden Milieudefensie Arnhem en Kloppend Stadshart een informatieavond in het Focus Filmtheater over de risico’s van woningbouw in dit gebied.

Bijzondere spreker was hoogleraar Pier Vellinga, internationale autoriteit op het gebied van klimaatverandering. “Wanneer je de meest recente metingen vergelijkt met mogelijke scenario’s uit wetenschappelijke klimaatmodellen blijkt dat we steeds aan de bovenkant van de verwachtingen te zitten, bijvoorbeeld m.b.t. temperatuurstijging, zeespiegelstijging en neerslagtendensen (toename piekbuien, meer droge periodes). Deze extremen worden allemaal al eerder bereikt dan eerder is ingeschat. Binnenkort volgt dan ook een forse aanpassing van het Deltaprogramma,” aldus Vellinga.

Woningbouw onverstandig

Vellinga liet vervolgens zijn licht schijnen over de situatie bij Stadsblokken-Meinerswijk. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier. Daardoor krijgen we te maken met meer lange droge periodes én steeds hogere pieken veroorzaakt door extreme neerslag. De maatgevende piekafvoer van de Rijn bij Lobith zal in de toekomst verder stijgen van nu 16.000 m3 per seconde naar 19.000 of meer m3 per seconde, waarmee risico’s toenemen. Het is noodzaak daarop te anticiperen, met een beleid van terughoudendheid en vooral flexibiliteit om rampen en desinvesteringen te voorkomen. De keuze voor woningbouw op deze plek en op dit moment heeft verstrekkende gevolgen voor rivier verruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier. Woningbouw hier is onverstandig. Arnhem gaat hier waarschijnlijk spijt van krijgen. Op andere plaatsen worden huizen afgebroken en bomen in de uiterwaard gekapt om ruimte voor de rivier te maken. Lees meer