Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Welkomstkaart van Triodos Bank

Triodos Bank stuurde spontaan deze kaart om Stichting Kloppend Stadshart te verwelkomen als nieuwe zakelijke rekeninghouder en ons te steunen in het bereiken van onze doelen. Triodos dank hiervoor!

Bewaren

Midzomernachtwandeling door Stadsblokken-Meinerswijk

Herman Centraal en Kloppend Stadshart organiseren een midzomernachtwandeling om het uiterwaardengebied te ervaren in het donker. We wandelen door de natuur, met stille momenten en met korte intermezzo’s over de elementen, de natuur in de zomernacht. Lees meer

Oprichting stichting Kloppend Stadshart

Afgelopen maand is bij de notaris de stichtingsakte ondertekend voor stichting Kloppend Stadshart. Daarmee is onze initiatiefgroep een formele stichting geworden.

Als stichting willen we blijven wedijveren voor een toekomstbestendig, duurzaam en ruig uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk voor alle Arnhemmers. Dit willen we doen door het initiëren en ondersteunen van initiatieven op dit vlak, maar ook door de plannen van projectontwikkelaar KWP kritisch te volgen.

Ons eerste evenement was de wandeling met Snert en Glühwein die we organiseerden samen met Milieudefensie Arnhem em het bewonersplatform Malburgen West aangeboden aan alle nee-stemmers bij het referendum. Meer initiatieven volgen dit voorjaar.

Nieuwjaarswandeling en borrel Stadsblokken-Meinerswijk zondag 5 februari

Afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom de toekomstplannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Enorm veel mensen waren betrokken en steunden bijvoorbeeld de acties tegen woningbouw. Stadsblokken-Meinerswijk leeft meer dan ooit in Arnhem en daarbuiten. Het is goed om te merken dat zoveel mensen het gebied een warm hart toedragen.

Hierbij willen wij nogmaals alle mensen die Nee hebben gestemd bij het referendum hartelijk bedanken en uitnodigen voor een nieuwjaarswandeling en aansluitend borrel met Gluhwein en Erwtensoep. Samen willen we vooruit kijken en het glas heffen op een positieve toekomst voor Stadsblokken-Meinerswijk waarbij nog steeds ruimte is voor eigen plannen en initiatieven.

Let op! Locatie gewijzigd!

Datum: zondag 5 februari
Locatie wandeling: ingang Uiterwaardenpark Meinerswijk (Drielse Dijk)
Locatie borrel: Gebouw Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld
Straat: Hannesstraatje 2a, (Ingang Meinerswijk bij Drielse Dijk)
Inloop: 13:30
Wandeling: 14:00-15:30
Borrel: 15:30-16:30

Bij voorkeur graag vooraf aanmelden via de Facebook pagina of het contactformulier.

Persbericht burgercoalitie: Toezegging wethouder König voor zo weinig mogelijk woningen moeten verankerd in uitwerkingskader

Arnhem 19 december 2016,

Vandaag zal in de gemeenteraad een besluit genomen worden over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. De uitslag van het referendum zal voor een meerderheid van de fracties aanleiding zijn vóór het uitwerkingskader te stemmen. De burgercoalitie Stadsblokken Meinerswijk zal het debat volgen en toezien dat toezegging die gedaan zijn in de aanloop naar het referendum worden nagekomen. Zo weinig mogelijk woningen en het veilig stellen van de toekomst van de Stadsblokkenwerf zijn de belangrijkste toezeggingen van wethouder König aan de burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk. Lees meer