Uiterwaard natuurgebied Stadsblokken Meinerswijk straks Kop van Zuid aan de Rijn!

Binnenkort besluit de gemeenteraad Arnhem over het omstreden bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk, waarin de ontwikkeling van twee woonwijken is opgenomen, één op het zogenoemde Meiners Eiland en één op Stadsblokken, het gebied tussen de twee stadsbruggen. Kondor Wessels Projecten heeft nooit duidelijkheid gegeven hoe deze woonwijken eruit komen te zien. Daarom heeft Kloppend Stadshart, op basis van het door de gemeente opgestelde uitwerkingskader¹, door een landschapsarchitect kaarten laten maken hoe deze woningbouw er precies uit komt te zien. Deze 3D kaarten laten zien dat de twee woonwijken grote impact hebben op het aangezicht van de stad, waaronder kolossale appartementsgebouwen gedeeltelijk tot 25 meter hoog. Hiermee kan Arnhem haar ambitie om het grootste aaneengesloten uiterwaarden natuurgebied Stadsblokken Meinerswijk te realiseren gewoon vergeten.

Nu het bestemmingsplan voorligt in de Arnhemse gemeenteraad wordt het tijd voor een beter visueel inzicht in waar de gemeenteraad straks over moet beslissen. Op basis van de kaders van de gemeente heeft Kloppend Stadshart daarom kaarten laten maken die de twee nieuwe woonwijken realistisch weergeven. Daarmee krijgt de gemeenteraad in ieder geval een scherp beeld van de woningbouw en de gevolgen voor de natuurlijke omgeving.

De conclusie van Kloppend Stadshart is dat het aangezicht van Stadsblokken Meinerswijk als uiterwaarden natuurgebied met de bouw van deze twee woonwijken voor altijd zal zijn veranderd. Het groene hart van Arnhem zal een hart van steen blijken te zijn. Woningbouw zal het dominante beeld worden en de eerdere claim ‘verscholen in het groen’ is met de huidige plannen niet vol te houden. KWP claimt een stadspark van allure te ontwikkelen, maar de bedroevende conclusie van Kloppend Stadshart is dat door deze woningbouw dat groene stadspark voor eens en voor altijd verloren zal zijn gegaan.

Deze zogenoemde “ ondersteunende” woningbouw is nodig om andere functies zoals natuur, cultuur en recreatie te realiseren zo claimt de projectontwikkelaar. Tijdens de informerende zitting van de gemeenteraad van 8 oktober bleek echter dat de woningen al wel uitgedacht zijn, maar de invulling van cultuur en recreatie nog allerminst. Dat woningbouw ondersteunend is, is dus een enorme schijnvertoning.

Kloppend Stadshart roept de gemeenteraad nu dringend op om de uitwerkings kaders serieus te nemen en duidelijk te krijgen waarom zoveel woningen nodig zijn, en wat daarvoor aan cultuur, natuur en recreatie daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. En daarnaast om streng toe te zien op het in 2016 aangenomen amendement², dat vraagt om woningbouw op Stadsblokken zo veel mogelijk in te perken.

¹ de kaders die de projectontwikkelaar mee heeft gekregen vanuit de gemeente waarbinnen deze woningbouw moet worden gerealiseerd:
Het Meinerseiland zal opgehoogd worden tot 18 meter NAP. In totaal mag 20.000 m2 in het gebied uit bebouwing
bestaan waarvan 16.000 m2 uit woningen. De helft daarvan wordt op Meinerseiland gebouwd, de andere helft op Stadsblokken. Op Meinerseiland met een hoogte bij benadering van 7 meter. Op Stadsblokken zal de bouwhoogte gemiddeld 15 meter zijn, maar ‘hoogteaccenten’ zijn toegestaan.
² - aangenomen amendement "Bebouwing hoe minder, hoe lager, hoe beter" (16A15) d.d. 30-05-2016

Hieronder de 3D beelden op basis van het door de gemeente opgestelde uitwerkingskader¹:

Uitzicht Stadsblokken vanaf de Rijnkade
Meinerseiland in vogelvlucht vanaf zuidzijde gezien
Meinerseiland vanaf zuidzijde gezien
Stadsblokken zicht vanaf Malburgen richting binnenstad
Stadsblokken zicht vanaf Nelson Mandelabrug
Meinerseiland zicht vanaf Rijnkade/Onderlangs

16 Reacties op “Uiterwaard natuurgebied Stadsblokken Meinerswijk straks Kop van Zuid aan de Rijn!”

  • Spirituele armoede leidt tot hebzucht. De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht. Als het geld toeneemt, groeit ook de hebzucht! Er is al zo ontzettend weinig natuur dicht bij huis en in NL, straks wordt dit kleine stukje natuur ook nog opgeofferd ten koste van….
   Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen!

  • Het is spirituele armoede. Het grote geld regeert in dit land. Zelfs voor het hele kleine beetje “natuur” wat er nog van over is in dit postzegel landje, is geen respect. Alle natuur gaat teloor en mensen met geld kunnen zich nog een mooie stille natuurplek veroorloven. De rest mag het doen met een drukbezocht parkje bij huis als hij geluk heeft en anders het asfalt, de stank en het verkeerslawaai. Leve het grootkapitaal.

 1. Onbegrijpelijk dat KWP in het openbaar hand in hand met de Gemeente Arnhem deze onrechtmatige bouwplannen er door heen probeert te drukken. Te schandalig voor woorden en ik hoop dat het recht gaat zegevieren om deze oplichters een halt toe te roepen.

 2. Het is dat de 3d illustraties van een lachwekkend amateuristisch niveau zijn, deze fake news prenten worden er niet minder onschuldig om en geven een alles behalve eerlijk beeld van het werkelijke plan. Heel kwalijk dit flinterdunne teKenoffensief van een groepje zure bewoners van het gebied die geen pottekijkers dulden. Zie hier hoe mooi het allemaal wèl wordt: https://www.stadsblokkenmeinerswijk.nl/het-plan-0

  • Onze beelden geven exact aan wat in de uitwerkingskaders staat qua bouwvolume en locatie. Alles is op schaal getekend in 3D door professionals. Het gaat in onze beelden niet om de kleuren of afwerking van de gebouwen, dat staat nog niet vast. Wij vinden het zeer belangrijk te laten zien wat de enorme impact deze plannen op de skyline van Arnhem en de natuur hebben. Iets wat KWP en de gemeente tot nu toe niet hebben willen laten zien, maar waar wel binnenkort over gestemd wordt. Projectontwikkelaar KWP heeft het in zijn communicatie vrijwel alleen maar over natuur, daar staan deze plannen volledig haaks op, dat is duidelijk.

 3. Jullie beelden doen dat zeer zeker niet maar we zullen het welles-nietes spelletje dan maar even laten voor wat het is. Ander vraagje: waarom hebben jullie 3d ‘professionals’ de opdracht gekregen alle bestaande bomen om te zagen en er klein kaal grut voor terug te plaatsen? Ik heb een vermoeden… Het moet jullie toch bekend zijn dat het plan daar heel duidelijk over is.

 4. In tegenstelling tot jullie bewering laat het plan namelijk heel duidelijk zien wat de gevolgen zijn voor de ‘skyline’ Door de hoogte van de huidige bomen die ongeroerd blijven tijdens realisatie van het plan treedt er minimale verandering op in de skyline gezien van af de centrumkade. Aan de andere kant wel goed natuurlijk dat jullie zo een kritische vinger aan de pols houden en er zo de druk op de ketel houden van zowel de ontwikkelaar als de gemeente dat alles ook net zo mooi wordt uitgevoerd wordt als dat het plan ons voorhoudt.
  https://www.stadsblokkenmeinerswijk.nl/sites/default/files/bijlagen/bestanden/masterplan_stadsblokken_meinerswijk_0.pdf

  • De bomen zijn in de beelden die we hebben laten maken ingetekend zonder blad, wat de helft van het jaar zo zal zijn. Verder worden de grond en wegen in de plannen zoals ze er nu liggen opgehoogd tot 14 meter(!) N.A.P. Sommige bomen zullen daar voor moeten wijken en opnieuw aangeplant moeten worden. Ook komt door de ophoging van het terrein de kolossale bebouwing sowieso veel hoger boven de bomen die er nu zijn uit. Daardoor lijken de bomen een stuk kleiner. Je kunt je hier verder verdiepen: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=7eba930c-efc9-4efb-8877-12012eaf17ca

   • Dat mijn reactie op het bestemmingsplan niet geplaatst wordt door jullie zegt genoeg. Nogmaals: als jullie het bestemmingsplan net zo goed hebben gelezen als ik weten jullie dat dat in ieder geval dit mooie plan NIET in de weg staat.

 5. Vlak voor het referendum hebben wij (Bart Beukema en Ipe van der Deen) gesproken met Frank Donders (mede namens KWP) over bouwen op de Stadsblokken en in Meinerswijk. In dat gesprek, in hun reactie op onze ingezonden brief in de Gelderlander en in de gemeenteraad heeft KWP toegezegd dat zij hogere bouw aan de kant van de Nelson Mandela brug zouden plaatsen.
  Er zou aan de kant van de werkplaats en van het festival terrein GEEN bebouwing komen, zodat die activiteiten niet gehinderd zouden worden door klachten van nieuwe bewoners. En dat bewoners daar geen last van zouden gaan krijgen. DAT was ook het uitgangspunt bij het gehouden referendum.
  Op https://www.stadsblokkenmeinerswijk.nl/het-plan-0 is zeer duidelijk zichtbaar dat KWP die afspraken niet heeft waargemaakt en dat bewoners dus zullen gaan klagen over het geluid van de oude stadswerf en van eventuele festivals. Wat heeft gemaakt dat KWP die toezeggingen van elders bouwen niet heeft waargemaakt EN dat de gemeente daarmee akkoord is gegaan?

  Overigens werkt Rijkswaterstaat aan nieuw klimaatbestendig beleid voor de rivieren in 2050. Het is nog maar de vraag of de bebouwing zoals die nu is gepland door KWP en de gemeente past in die plannen.

  In het document Handreiking beleidslijn grote rivieren van 15 juli 2019 staan in ieder geval op drie plaatsen dingen die strijdig zouden kunnen zijn met de plannen:
  Blz. 10: ruimte houden tussen de dijken voor toekomstige maatregelen, ook al heb je die ruimte nu nog niet nodig.
  Blz. 14. Sloop en vervanging is alleen mogelijk als de sloop na 1997 heeft plaats gevonden. De werf is ruim voor die tijd gesloopt.
  Blz. 25. Voorwaarden om in de toekomst ruimte te houden.

 6. Mooi plan, maar zorg wel dat er een koppeling komt met het beheer van de groene omgeving: inhoudelijk ook financieel.
  Arnhem zuid en dus ook deze nieuwe wijk moet weer invloed hebben op dit mooie stadspark. Zorg er voor dat er weer echte koeien komen te lopen met melk en vlees voor Arnhem. In Sonsbeek leven toch ook geen Schotse Hooglanders, paarden, o.i.d.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.