Persbericht burgercoalitie: Toezegging wethouder König voor zo weinig mogelijk woningen moeten verankerd in uitwerkingskader

Arnhem 19 december 2016,

Vandaag zal in de gemeenteraad een besluit genomen worden over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. De uitslag van het referendum zal voor een meerderheid van de fracties aanleiding zijn vóór het uitwerkingskader te stemmen. De burgercoalitie Stadsblokken Meinerswijk zal het debat volgen en toezien dat toezegging die gedaan zijn in de aanloop naar het referendum worden nagekomen. Zo weinig mogelijk woningen en het veilig stellen van de toekomst van de Stadsblokkenwerf zijn de belangrijkste toezeggingen van wethouder König aan de burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk.

Op 30 november heeft in het referendum twee derde van de stemmende Arnhemmers gekozen voor het voorgenomen raadsbesluit dat woningbouw als extra functie in het gebied toelaat. Tussen de campagne en communicatie van de projectontwikkelaar, de verschillende fracties en het college en het uitwerkingskader zelf zaten echter een aantal cruciale verschillen. De burgercoalitie ziet het als haar rol om toe te zien dat nu, bij het vaststellen van het uitwerkingskader in eerste instantie de toezeggingen van de wethouder worden vastgelegd.

Bij het debat in de Coehoorn heeft wethouder König aangegeven “zo weinig mogelijk woningen te willen. We willen ook kijken naar alternatieve vormen van financiering” Ook in het interview in de Gelderlander herhaalt König het streven om minder te bebouwen.

Daarnaast heeft König in het debat in het Stadhuis aangegeven dat hij het voortbestaan van de Stadsblokkenwerf van belang vindt, en deze leidend moet zijn bij de ruimtelijke uitwerking op Stadsblokken.

Beide toezeggingen zijn nu nog niet verankerd in het uitwerkingskader. De burgercoalitie is van mening dat dit wel zal moeten omdat mede op basis van deze uitspraken en allerlei andere toezeggingen Arnhemmers een positief oordeel hebben geveld en voor het uitwerkingskader hebben gestemd. Dit nu niet vastleggen kan voor problemen zorgen later in het proces, ja stemmers kunnen zich bekocht voelen als deze punten niet worden gerespecteerd in de verdere planontwikkeling.

Daarnaast heeft één derde van de stemmende Arnhemmers aangegeven tegen woningbouw in het gebied te zijn. De partijen in de burgercoalitie zullen de komende tijd de belangen van deze Arnhemmers blijven behartigen en blijven ijveren voor behoud van de uitgangspunten van de gebiedsvisie; natuur, cultuur en recreatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.