Verslag actie en toespraak bij de gemeenteraad

Tijdens de Politieke Maandag op 16 november sprak Maarten Vinkenborg namens de Initiatiefgroep ” Kloppend Stadshart” de gemeenteraad toe onder grote belangstelling vanaf de publieke tribune:

De komende weken worden geen besluiten genomen over Arnhems Ruige Uiterwaardenpark terwijl er wel belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden: een nieuwe wethouder en een nieuwe eigenaar van grond in het gebied.
Gesprekken worden gevoerd, meningen worden gevormd en misschien wel vastgelegd en uiteindelijk komt er straks een voorstel van het college in de raad. Juist dit traject is belangrijk. En daarom sta ik hier.
Met veel inzet en compassie heb ik mij samen met alle andere betrokkenen enkele jaren geleden ingezet in het burgerparticpatieproces. De gebiedsvisie is vastgesteld en inmiddels ook het bestemmingsplan voor het grootste deel van het gebied.Natuur, Cultuur, ruimte voor de rivier, een Ruig Uiterwaardenpark. Daar ben ik als Arnhemmer trots op!

Maar….Onder druk van de eigenaar van belangrijke onderdelen van het gebied is de gemeente Arnhem met alleen deze partij een volgend traject ingegaan, zonder de burgers.
Dat heeft geleid tot een voorstel dat met cadeautjes een bouwvolume door de raad moet krijgen waarvan alleen de schuldeiser van de failliete vorige eigenaar, en inmiddels mogelijk een volgende bouwspeculant, de vruchten plukken.
Arnhem had die bouw-ambitie niet op deze plaats.
Cadeautjes onder voorwaarden moeten de pijn van het bouwen verzachten, mensen gunstig stemmen voor de plannen.
De valkuil is dat de kritische houding en trouw aan de visie op de achtergrond raken!

Bent u gevoelig voor presentjes?
Kunt u trouw blijven aan uw besluit?
Blijft u trouw aan uw burgers?

De burger staat buiten spel in dit traject van visie naar bestemmingsplan.
Een nieuwe wethouder, het college, de fracties en nu weer de volgende speculant proberen er het beste van te maken maar ze zijn de burger en de wijk vergeten.Waar samen werd gewerkt treden nu verdeeldheid en strijd op.De resultaten: een coalitiepartij opgestapt, strijd in de media, gefrustreerde burgers, wildgroei van nieuwe ideeën alsof er geen proces is geweest.
Dus, gemeente: Start de dialoog met de burger weer op.Maak het mogelijk, en stimuleer dat er een plan komt dat gedragen wordt door alle betrokkenen.
Mijn verzoek is om het Wijkplatform Malburgen-West uit te nodigen om via hen in gezamenlijkheid te komen tot een ontwikkelplan, en een beheerplan, voor het gehele gebied.Ik daag u uit een motie in te dienen die hiertoe leidt.

Geef zo iedereen de kans om met goede ideeën te komen, want die zijn er volop, dat zal dan blijken.
De initiatiefgroep “Kloppend Stadshart” vanuit het Bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk kan u voorrekenen dat ook zonder bouwen het noodzakelijke rendement haalbaar is.Naast de uitgangspunten uit de gebiedsvisie gaan wij ook uit van duurzaam, zorgzaam, geleidelijk en verbindend.
Graag geven wij als initiatiefgroep “Kloppend Stadshart” ons plan mee aan het college ter bespreking in de raad.

En dan nog iets…
Waarom worstelt u zo met “ ondersteunende woningbouw”?
Het op het laatste moment toevoegen van dit amendement aan de gebiedsvisie werkt als honing voor projectontwikkelaars en bouwers…Wie erbij was weet dat er uitgebreid gediscussieerd is over wel of niet huizen bouwen.
Het is Geen Rood geworden. Geen nieuwe wijk. Geen bouwvolume dus.
Maar wel zeer beperkt wonen waar het activiteiten of kernwaarden in het gebied ondersteunt: natuur, cultuur, en leven met de rivier.
Dan gaat het om inrichting evenemententerrein, dienstwoningen, kleinschalige “themakamers”, atelier, werkplaatsen, havengebouw, kantoor havenmeester, stadscamping, bezoekerscentrum, klassieke schepen in de voormalige ASM-haven, stadstuinbouw en stadslandbouw.

Raadsleden: neem uw verantwoordelijkheid en blijft trouw aan uw besluit en uw burgers! Frustreer het proces niet ten bate van een speculant.
Als het u ernst is met wijkgericht werken luister dan naar uw bewoners.
Creëer geen eilanden maar zoek naar verbindingen tussen noord en zuid, mens en natuur, overheid en burger.Neem het initiatief om een gezamenlijk plan te ontwikkelen vanuit de wijk, en vanuit bewoners, eigenaren, huurders, pachters, overheden en betrokken instanties.
Veel Arnhemmers zijn betrokken bij dit gebied vanuit het participatieproces.Niet alleen de bewoners, maar ook de wijk, de overburen, en veel andere Arnhemmers.
Zij zijn in actie gekomen om u te vragen hen weer te betrekken
De indruk is ontstaan dat kruiwagens kunnen helpen, en dat cadeautjes gunstig stemmen.Daarin willen wij als burger niet achterblijven.
Tientallen kruiwagens staan tot onze beschikking.
En als cadeautje hebben wij wat grond voor u meegenomen van de Stadsblokken die nodig verplaatst moest worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.