Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Dien nu uw zienswijze in

Tijd voor actie!

De omstreden plannen waarmee de gemeente Arnhem de bouw van 430 woningen in Stadsblokken-Meinerswijk toe wil staan zijn onlangs gepubliceerd. Laat nu van u horen wat u van de plannen vindt voor het te laat is! Sluitingsdatum is 14 maart.

Op deze pagina vindt u alle info over wat u nu kunt doen. Het is nu erop of eronder.

Bij veel mensen roepen de plannen vragen op zoals:

  • Waarom bouwen in de uiterwaarden van de Rijn in deze tijd van klimaatverandering met steeds hoger water?
  • Moeten we niet zuinig zijn op deze unieke groene plek en ruimte die er nog is om bij extreme hitte zoals afgelopen zomer verkoeling en frisse lucht aan de stad te geven?
  • De natuur komt nog verder onder druk te staan, de hoogwatervluchtplaatsen worden volgebouwd.
  • … enz.

Geef nu uw mening over de plannen door een brief (zienswijze) te sturen naar de gemeente Arnhem. Door uw mening te geven kan de gemeente tot een ander besluit gedwongen worden en kunnen de plannen gewijzigd of gestopt worden.

Hieronder een aantal voorbeelden die u kunt overnemen voor uw eigen zienswijze of kunt aanpassen zoals u wilt. U kunt ook een zienswijze indienen als u buiten Arnhem woont. Omdat de plannen op sommige gebieden extra impact hebben zijn er speciale versies gemaakt die bewoners van Malburgen of het Rijnstroomgebied ( Rijn/Nederrijn,/Lek, IJssel, Waal) kunnen gebruiken:

Stuur uw zienswijze aan: College van burgemeester en wethouders van Arnhem,
postbus 9029
6800 EL Arnhem

Betreft: reactie op het ontwerpbestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk, MER, ontwerp Watervergunning, Ontgrondingsvergunning en Vergunning en ontheffing(en) op basis van de Wet natuurbescherming

Sluitingsdatum is 14 maart.

Hartelijk dank!

Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie Arnhem

Bekijk via deze link de plannen en informatie van de gemeente Arnhem

Wilt u geen brief sturen maar uw verhaal persoonlijk vertellen aan de gemeente Arnhem? Dat kan ook. U kunt hiervoor hiervoor een afspraak maken met de heer Lagerberg van de gemeente Arnhem, telefoonnummer: 026-3773391 Doe dit ruim op tijd want ook hier is de sluitingsdatum 14 maart.