Bouwen in een flessenhals in de Rijn bij Arnhem: wat zou de Deltacommissaris daarvan vinden?

De afgelopen tijd hebben we allemaal weer kunnen zien en beleven hoe belangrijk de rivieren zijn voor de waterafvoer vanuit het Rijnstroomgebied. Korte maar felle serie depressies in onze buurlanden veroorzaakte daar zoveel neerslag dat de Rijn daar in recordtempo steeg. De afvoer werd uiteindelijk nog niet eens zo heel spectaculair hoog, het is volgens experts slechts de 36e in de rangorde van grootste hoogwatergolven van de afgelopen eeuw. De piekafvoer is nog minder dan de helft van wat we volgens Rijkswaterstaat in ons land kunnen verwachten. Er was dus ook nergens paniek of echte overlast, ook niet bij de tientallen bestaande bewoners in Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem, die routineus hun voorbereidingen hadden getroffen. Bevers, muizen, hazen en konijnen trokken zich terug op de weinige hoogwatervrije plekken die nog resteren, de kuddes runderen en paarden zijn prima verzorgd.

Wij vinden het bizar dat de gemeente Arnhem deze elementen wil tarten, door juist op een van de nauwste plekken in de Rijn ruimte aan de rivier te onttrekken, door wegen aan te leggen dwars door de natuur en flats te bouwen. Dit kan toch niet waar zijn. Wat zou de Deltacommissaris daarvan vinden? Welk precedent wordt hiermee eigenlijk geschapen?

Foto H.Comijs 10-01-2018 van de locatie van het paviljoen van de Stadsblokkenwerf

Foto’s van de watersituatie in het gebied tonen dat het schitterende paviljoen van de Stadsblokkenwerf het nog maar nét drooghoudt. Een deel van de geplande bouwlocaties op het riviereiland Stadsblokken, die volgens Rijkswaterstaat als hoogwatervrije terreinen te boek staan en níet meedoen in de rekenkundige modellen, stonden zelfs bij deze rivierstand van afgelopen week al onder water. Kunnen Rijkswaterstaat en de Deltacommissaris uitleggen waarom deze terreinen niet bij de rivier horen terwijl ze nu al meedoen met de rivier? En dit is bij een piekstand van NAP +14.65 m in de Bovenrijn bij Lobith, terwijl de hoogst gemeten standen in 1926 en in 1995 meters hoger uitpakte. Denkt u eens in, welke risico’s halen de gemeente Arnhem en de projectontwikkelaar zich hier eigenlijk mee op de hals?

Foto H.Comijs 10-01-2018 van de ASM haven en omgeving

Moeten er straks nog meer bomen worden gekapt dan in 2017 langs de Malburgse dijk bij de Bakenhof als is gedaan om de veiligheidsdoelen te halen? Afgelopen zomer is daar door Rijkswaterstaat letterlijk elke wilg die er stond omgezaagd om het water sneller af te voeren, zo weinig ruimte is er. Dergelijke kaalslag in een nationaal beschermd natuurgebied vindt plaats terwijl even verderop een woonwijk midden in de Rijn verschijnt. De enige stad waar dit kan is gemeente Arnhem. Hier heerst het politiek bestuurlijke stressvolle klimaat voor buitengewoon onverstandig korte-termijn-winst-denken. Wie zijn daar de dupe van?

Foto G.Litjens 11-01-2018 van de Bakenhof, iets bovenstrooms van Stadsblokken

Rampzalig en mogelijk ook juridisch ontoelaatbaar is dat een geplande nevengeul in Meinerswijk leidt tot méér water in de keuken voor de huídige bewoners. De projectontwikkelaar stelt deze geul voor om te “compenseren” voor het ophogen en bebouwen van delen van het winterbed. Tot op heden heeft de ontwikkelaar deze negatieve gevolgen niet klip en klaar kunnen toelichten, maar duidelijk is al wel dat tientallen huidige bewoners de dupe worden van deze ondoordachte plannen. De gemeenteraad heeft het Masterplan intussen al wel goedgekeurd op grond van “mooi weer” kleurenplaatjes. Hoe zorgvuldig is dat?

De nieuwste woningbouwplannen van gemeente Arnhem en projectontwikkelaar KWP voor dit gebied staan op gespannen voet met de doelen van het Deltaprogramma. Dit is immers een miljardeninvestering om de rivieren en de kust in ons land veiliger te maken en rampen in de toekomst te voorkomen. Einstein zei al: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. De plannen van projectontwikkelaar KWP, geholpen door de gemeente, gaan voor 95 % over het volbouwen van de laatste vrije ruimte in de flessenhals. Wij denken dat de stad hier een modderfiguur slaat. Over enkele jaren moet de Malburgse dijk worden versterkt, wie gaat de extra kosten daarvan betalen? Er komen rond 2021 nieuwe klimaatscenario’s aan, die er volgens experts helemaal niet rooskleurig uit zullen zien. Zijn de huidige plannen flexibel genoeg, zoals de Deltacommissaris het graag wenst?

Namens Bewonersplatform SBMW

Stichting Kloppend Stadshart

Milieudefensie Arnhem

One Comment on “Bouwen in een flessenhals in de Rijn bij Arnhem: wat zou de Deltacommissaris daarvan vinden?”

  1. Dit had ik in een eerdere mail al aangegeven vóor de hoogwater situatie. Het zal zo zijn dat de “beganegrond” laag van de te bouwen appartementen onbewoond zal moeten blijven. Wellicht wel te gebruiken voor een parkeervoorziening die waterdicht is af te sluiten bij hoog water. Of zal de zomerdijk opgehoogd moeten worden rondom de bebouwing, maar dan nog is bij een extreem hoog water geen toegang meer mogelijk .
    Eigenlijk geld datzelfde ook voor de Meinerswijk. De vraag is of dat gebied bij extreme wateroverlast droog te houden is. Wat na de afgelopen wateroverlast wel duidelijk is dat de rest van het gebied absoluut ongeschikt is voor bebouwing, tenzij er zwaar in het landschap wordt ingegrepen. Het enige gebiedje waar nog wel bebouwing mogelijk is, is het hoger gelegen stuk bij de steenfabriek. Om de bouw van de steenfabriek rendabel te maken, verwacht ik dat ze juist voor dat gebiedje nog een bouwplan zullen indienen. De rest lijkt mij kansloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.