Het Ernhemse Stadshart, dat wél klopt

Kloppend Stadshart werkt in een brede coalitie aan een kritische beschouwing op Eilanden 3.0 – we vinden dat de plannen níet kloppen. Intussen werken we ook gestaag door aan een eigen alternatief, waarin de rivier écht de baas is en de daarbij horende natuur en landschap, beleving door de mens en financiële onafhankelijkheid centraal staan. In dit bericht geven we de stand van zaken. Als u suggesties heeft, neem contact met ons op.

Afb een herziene versie van de vogelvluchtschets

 

Ons eigen plan bevat drie deelgebieden: Stadsblokken, Steenfabriek Ariëns en Meinerswijk

Stadsblokken…

..wordt een levendig openbaar terrein, géén stadse woonwijk, zodat u de ruimte krijgt om te genieten van riviernatuur en het verkoelende weelderige groen, afgewisseld met bijzondere moderne culturele en historische functies. Het evenemententerrein op de kop van het terrein wordt duurzaam ingericht, er zijn voldoende partijen die kunnen instappen. Er is daarnaast alle ruimte voor natuurspeelplekken, sportveldjes en stilteplekken. De invulling daarvan willen we samen met u doen, Arnhemmers, uit het centrum en Malburgen etc. De Haven van Coers, mét de buurttuin blijft de stille oase in het hart, met de veertien woonschepen. Het hardhoutooibos dat daarnaast ligt (eigendom gemeente) kan echt oud en wild worden, het wordt beter ontsloten met een verrassend wandelpad en ingericht als hoogwatervrije plek voor de grazende kuddes. De Stadsblokkenwerf krijgt aan de ASM-haven de ruimte om duurzaam uit te groeien zoals in hun langere termijn visie is verwoord (zie www.stadsblokkenwerf.nl) en in de gemeenteraad is geamendeerd, met ruimte voor passende horeca en theatervoorzieningen. Er zijn voorbeelden van museale scheepswerven die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen (bijvoorbeeld Emmerich (NRW), Vreeswijk). Een voor het Middelbaar en Hoger onderwijs in Arnhem en omstreken (zoals Hogeschool Arnhem Nijmegen) kan daaraan worden toegevoegd. En er is ruimte voor een werkgelegenheidsproject á la de Helling in Utrecht: http://www.stichtingbouwloods.nl/bouwloods. Het Watersportcentrum, dat ontbreekt in het hoofdlijnenakkoord tussen gemeente en ontwikkelaar, kan gehandhaafd worden en kan een kwaliteitsimpuls krijgen. De Groene Rivier wordt recreatief verder ontsloten en verbonden met Malburgen, in samenwerking met de versterking van de Malburgse dijk, waarvoor het waterschap een verkenning is opgestart.

 

Steenfabriek Ariëns

Er wordt met Arnhemse ondernemers verkend of er ruimte is voor een flexibele stadscamping Heerlijkheid, op de westelijke deel van het steenfabrieksterrein, dat daarvoor grondig wordt opgeknapt en toegankelijk gemaakt. De autotoegankelijkheid blijft beperkt, waardoor er geen nieuwe weg hoeft te worden aangelegd, de luchtkwaliteit toeneemt en de milieubelasting afneemt. Een deel van de hallen wordt gesloopt om meer ruimte te maken voor groen en verkoeling. Het nog resterende historische erfgoed krijgt een herbestemming en restauratie in plaats van sloop. In een deel van de bedrijfshallen bruist het van de activiteiten zoals werkplaatsen en kleinschalige maakindustrie. Op het dak van de hal ligt een zonnepark. Er zijn contacten gelegd met partijen die stadslandbouw kunnen ontwikkelen, er wordt gezocht naar combinaties met participatieve zorg en re-integratie. Er is voldoende ruimte voor sport en fitness. Ook is er ruimte voor kunst en cultuur, zoals een dependance van het MMKA en experimenteerruimte voor Artez en andere onderwijsinstellingen, zoals het LEF centre, een veldlab voor Van Hall Larenstein.

 

Meinerswijk

Hier ronden we het natuurprogramma af, dat ruim 25 jaar geleden succesvol door de gemeente met de hulp van ARK natuurontwikkeling is gestart, met ruimte voor de visarend, bevers en otters. Er is ruimte voor toegankelijke natuur met de grazende kuddes en ooibossen, de biodiversiteit neemt verder toe. Er is ruimte voor nieuwe, voornamelijk onverharde wandelroutes, zodat de rivieroevers toegankelijker worden. We financieren de afwaardering van de grondwaarde, de natuurinrichting en het beheer met het Gelderse Natuurnetwerk en of Programma Grote Wateren i.s.m. provincie Gelderland en het Rijk. Er is een expertise beschikbaar voor natuurvlees op de weidegronden van KWP, hier kan worden samengewerkt met het beheer door de gemeente.

Boer Wijers kan in de komende jaren zijn boerenbedrijf rustig afbouwen, andere particuliere weiden worden in overleg met de eigenaren ingepast. ‘t Heuveltje en de Praets blijven als karakteristieke oude woonterpen herkenbaar.

 

Ruimte voor de Rijn

Als er extra ruimte voor de rivier nodig is, voor klimaatverandering, als tegenhanger van ontwikkelingen in de IJssel (splitsingspunt) kan dat worden bekostigd net zoals dat gebeurt in het Rivierklimaatpark IJsselpoort; of de dijkversterking bij Malburgen en Rijnkade: het Deltaprogramma en/of Rijkswaterstaat en/of Hoogwaterbeschermingsprogramma. De vervallen doorlaatbrug in de Groene Rivier kan weggenomen worden, dat creëert al heel veel ruimte. De nevengeul hoeft niet te worden doorgetrokken, daarmee blijven de rivierkundige nadelen voor de bewoners beperkt. De begroeiing wordt binnen de perken gehouden. Op termijn strekt de beheereenheid zich langs de Rijn over het gehele Arnhemse grondgebied uit, vanaf het Drielse Veer tot aan de Sacharovbrug en wordt een belangrijke ecologische corridor waar zelfs dassen en reeën kunnen voorkomen.

 

Ten slotte

We hebben contacten met een duurzame bank, die voldoende kansen ziet voor de financiering van ons plan. We zien kansen om dit in de komende jaren gefaseerd te realiseren als een van de grootste burgerinitiatieven van ons land. En we zorgen als zelfredzame beheerorganisatie samen met de gemeente en RWS, Milieudefensie, IVN, KNNV, VVM en grondeigenaren voor het gestroomlijnde beheer van de begroeiing, zodat de rivierveiligheid is geborgd.

Informatie

Heeft u een vraag of wilt u meedenken? Neem dan contact op met het bestuur van Stichting Kloppend Stadshart.

 

Sfeerbeelden van ons programma:

Op Stadsblokken en de werf
Op het bedrijventerrein:
Stadscamping  opslag en groepsverblijven op het bedrijventerrein:
Energieproductie op bedrijventerrein
Stadscamping in niet-overstroming seizoen:
Stadscamping in niet-overstroming seizoen:
Restaurant
Stadslandbouw
Wildernisnatuur Gelders Natuurnetwerk

3 Reacties op “Het Ernhemse Stadshart, dat wél klopt”

  1. Zoals de gebiedsvisie bedoelt was. Dit plan klopt veel beter! Dit plan verbindt mensen echt. Ruige natuur en cultuur. De jachtwerf en Stadsblokkenwerf kunnen blijven. De historische scheepswerf in Vreeswijk kreeg veel klachten toen er nieuwbouw omheen plaatsvond en kan steeds moeilijker funktioneren. Recentelijk heeft de historische werf ‘Koning William’ het opgegeven vanwege alle klachten.
    En heel belangrijk in dit plan; er komen geen woonblokken in de flessenhals van de Nederijn. Het water mag komen!

  2. Klinkt heel mooi. Maar is t realistisch?
    Feit is helaas dat KWP eigenaar is en de gemeente alles prima vindt. En ze alleen nog t bestemming plan er even door heen hoeven te drukken waarna de woonwijk gebouwd kan worden. En tegenstanders daarmee uitgeschakeld zijn.

    • De belangrijkste fase in de besluitvorming is het vaststellen van het bestemmingsplan. En dat is een democratisch proces, dat nog voor ons ligt. We willen samen met onze partners maximale invloed op dit proces uitoefenen, onder andere door alternatieven aan te dragen. Alleen al het feit dat het plan neerkomt op het bouwen van een woonwijk midden in de rivier, geeft al te denken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.