Persbericht Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk; lasten voor de stad en lusten voor projectontwikkelaar

De Arnhemse gemeenteraad heeft 4 december 2017 een start gemaakt met de behandeling van het Masterplan Eilanden 3.0. Dit plan is een uitwerking van Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk fase 2 en gemaakt door Kondor Wessels Projecten (KWP). Kritisch kijkend naar het Masterplan en het hoofdlijnenakkoord kunnen Milieudefensie en Kloppend Stadshart niet anders dan concluderen dat de stad de financiële lasten krijgt en projectontwikkelaar KWP de financiële lusten van dit project. Daarnaast concluderen de beide partijen dat de gemeente onvoldoende kritisch is op de lange termijneffecten van bouwen in de uiterwaard. Ze lijkt zich niet te bekommeren om klimaatverandering, grotere neerslaghoeveelheden en hogere waterstanden.

Financiële lusten en lasten
De gemeente is opgetogen een groot aantal hectaren natuur om niet te krijgen van KWP. Aan deze hectaren zitten echter wel een aantal voorwaarden. Als de gemeente het bestemmingsplan goedgekeurd heeft, krijgt zij van KWP de gronden voor maximaal 15 jaar in beheer.
Nadat KWP een bepaald percentage van de bebouwing daadwerkelijk gerealiseerd heeft, wordt de gemeente eigenaar van de gronden. Met deze afspraken dwingt KWP de gemeente om mee te werken aan woningbouw in het gebied.
KWP heeft tot 25 jaar de optie de natuurgronden terug te krijgen als een deel van deze gronden alsnog een woningbouw of andere commerciële functie krijgt. De vraag is gaan ze deze optie bewust uitnutten of is dit alleen hypothetisch.
Zo snel de gemeente de gronden in beheer krijgt, start voor de gemeente de financiële beheerlasten. Provinciale natuurbeheersubsidies ontvangt een gemeente niet, terwijl een natuurbeheerorganisatie, stichting of KWP wel subsidie hadden kunnen krijgen. Het lijkt hiermee erop dat gemeente en KWP niet hebben gezocht naar subsidies, zoals beloofd in de Refendumperiode.

KWP investeert in woningen en enkele publieke functies. Als deze eenmaal klaar zijn, dan zullen de winstgevende onderdelen door KWP beheerd gaan worden. Denk aan het evenemententerrein, de horeca en de delen van de steenfabriek Meinerswijk die verhuurd gaan worden. Onderdelen die geld kosten, denk aan onderhoud van – in uiterwaard liggende – wegen en openbare ruimte geeft KWP aan de gemeente. Arnhem krijgt hiermee een intensivering van het beheer met bijhorende lasten, terwijl KWP de lusten zelf houdt.
Met deze – in het Hoofdlijnenakkoord – gemaakte afspraken lijkt de gemeente de redenen los te laten voor het toestaan van (functie-ondersteunende) bebouwing. De hoofdreden voor de bebouwing was immers dat een beperkte mate van woningbouw het mogelijk maakt dat de gemeente met gesloten beurs het beheer van natuur, openbare ruimte en publieke voorzieningen in Stadsblokken-Meinerswijk kan uitvoeren.

In de referendumperiode is door de wethouder König beloofd dat zo min mogelijk gebouwd gaat worden, alleen de hoeveelheid woningen die nodig zijn om met gesloten beurs publieke functies te ontwikkelen en beheren. In het Masterplan lijkt er echter alleen maar meer bebouwing bijgekomen. Helderheid wordt hierover niet verschaft. Er wordt al gesproken over 500 woningen, terwijl tijdens het referendum 350 nog als maximum gezien werd.

Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie heeft de gemeenteraad gevraagd dit Masterplan strikt te toetsen aan de Kaderstellende notitie. En toe te zien dat woningbouw beperkt wordt en alleen dient om beheerkosten en publieke functies financieel te ondersteunen. En daarnaast toe te zien dat het Masterplan de eenheid van Stadsblokken Meinerswijk vergroot en de versnippering van het gebied verder laat afnemen.

Klimaatverandering
KWP en gemeente willen na vaststelling van dit Masterplan snel koersen richting bestemmingsplan. Maar veel vragen over de effecten van woningbouw zijn nog niet beantwoord. Hoe toekomstbestendig is woningbouw in een uiterwaard met het oog op klimaatverandering? Ook zijn de effecten van de nieuwe nevengeul op de bestaande bebouwing nauwelijks onderzocht, een deel van de bestaande bebouwing lijkt bij hoogwater aanzienlijke schade te gaan leiden. En hoe zit het met de grondwatereffecten van de geul? Gaat deze de Veluwe en de Arnhemse parken aantasten?

Het Masterplan lijkt bijna te zijn vergeten dat de bebouwing in een uiterwaard ligt. Heeft de gemeente Arnhem überhaupt wel nagedacht over de gevolgen van bouwen in de uiterwaard? En dat terwijl de gemeente hoog van de toren blaast met ‘ Groene Arnhem’ en ‘Samen maken we Arnhem Klimaatbestendig’

Hoog water 1995 in Stadsblokken-Meinerswijk bij De Praets

Geen participatie bij tot stand komen Masterplan
Vol trots melden KWP en wethouder König dat het plan gemaakt is met de Arnhemmers en dat er met meer dan 100 mensen en organisaties gesproken is. Deze mensen en organisaties geven echter richting stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie aan dat de meeste gesprekken informerend van aard waren en dat inbreng niet of nauwelijks terugkomt in het plan. Sterker nog we horen diverse geluiden dat organisaties verplicht worden positief tegenover het plan te staan, om bijvoorbeeld niet hun tijdelijke gebruikerscontract tot een abrupt einde te zien komen. De laatste boer uit het gebied is het bekendste voorbeeld. Een kritische houding tijdens het referendum betekende het einde van zijn al jarenlang lopende pachtcontract.

Zie ook:

Brief aan college Arnhem reactie Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk

Zienswijze Kloppend Stadshart en Milieudefensie op milieueffectrapport gebiedsontwikkeling

Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk

3 Reacties op “Persbericht Masterplan Stadsblokken Meinerswijk”

 1. Het Mastermonsterplan van KWP voor Stadsblokken Meinerswijk, uitgelegd door heiligman Harro zorgde voor pijnlijke stilte in de gemeenteraadszaal gisteravond….
  Ineens leek het Eilanden 3.0 plan geen indruk méér te maken en sloeg de schrik alom toe.
  De lezingen van Kloppend Stadshart en Milieudefensie door Rolf en Hilde gaven toch wel merkbare rillingen in de gemeenteraads zaal en legden er nog een schepje bovenop dat als dit plan doorgang zou vinden, het een grote catastrofe zou gaan worden
  Het megalomane plan heeft geen goede onderbouwing, straks drijft het land en de huizen weg en draait de gemeente en zijn inwoners alsnog voor alle kosten op!!
  Wat ze nu juist zo graag hadden willen voorkomen door KWP de kans te geven om er iets NATUURLIJKS van te maken.
  Helaas, de stemming sloeg radicaal om, men heeft geen enkele goede onderbouwing voor het lukraak verhogen(even afdekken van het vuil hier en daar) van het land alswel het graven van geulen kunnen aangeven.
  ‘Even een Meinerseilandje bouwen’ heeft echt wel enorme risico’s voor het land erom heen en vooropstuwing van het water in de rivier.
  De gemeente Arnhem bevindt zich in de wurggreep van een doorgeslagen projectontwikkelaar die nietsontziend overal horeca en huizen neer gaat zetten….
  Oh oh oh zou de burgemeester Marcouch hier wel raad mee weten en de juiste , noodzakelijke adviezen gaan inwinnen??

 2. Ik ben benieuwd hoe Rijkswaterstaat hierop gaat reageren.Volgens mij is dit gebied onderdeel van Ruimte voor de rivier. Ik vond de inrichting van Stadsblokken er aardig uitzien. Aan de artist impressies te zien wordt het meer een recreatiegebied dan een natuurgebied. Maar voor een groot deel was dat al zo. Het festival terrein zal, denk ik, zeer beperkt gebruikt kunnen worden. Want al gauw zullen de geluidsnormen overschreden worden. het kan natuurlijk zijn dat de nieuwe bewoners net als bij Schiphol een kettingbeding in hun koopcontract zullen vinden dat bepaalde geluidsoverlast geaccepteerd moet worden. Voor het gebied achter de Praets heb ik zelf grote oren. Ik woon nog maar kort in Arnhem, maar heb dit gebied sinds enkele maanden ontdekt als een zeer vogelrijk gebied. Ik wandel er zeker drie keer per week doorheen. Dit gebied ligt ook er laag en zal dus voor de woningbouw aanzienlijk opgehoogd moeten worden of er moet sprake zijn van terpwoningen. Ben benieuwd hoe de steenfabriek geëxploiteerd gaat worden. Het zal toch niet zo zijn dat hiermee meer autoverkeer zal worden toegestaan. Dan kun je net zo goed het hele gebied volbouwen. Dan is alle rust voor de fauna weg, maar ook voor de bezoekers. gebruik binnen de perken prima, maar geen extra gemotoriseerd verkeer naar de steenfabriek. De gemeente zou toeleveranciers toe kunnen staan, maar dan alleen als dit met elektrisch vervoer gebeurt.

 3. Inmiddels kan iedereen zien dat het gebied dus echt een Ruimte voor de rivier gebied is. Ik ben net nog even gaan kijken, maar alleen vanaf de Drielse dijk is het gebied nog enigszins te bereiken.
  Goed moet worden in de gaten gehouden dat er niet -dus ook niet tijdelijk- bemaling zal worden toegestaan tijdens de voorgenomen woningbouw. Hoewel ik ook denk dat het helemaal geen zin heeft om in een kwelgebied te bemalen. Tijdelijke grondwaterverlaging verstoort de hydrologie van het gebied ernstig en het kan soms tientallen jaren duren voordat dit zich weer hersteld, afhankelijk van de mate van bemaling.

  En als je nu naar het gebied kijkt dan is het duidelijk dat verdere woningbouw niet mogelijk is zonder het gebied drastisch te wijzigen. Het is een kwelgebied en een overloopgebied. Dat maakt het gebied extra bijzonder. Dus als Volker Wessels voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten dan doen ze dat maar elders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.