Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Referendum

Woensdag 30 November Referendum over Stadsblokken-Meinerswijk

Het gaat om twee belangrijke dingen:

  1. Het voorstel van de wethouder aan de gemeenteraad over het toevoegen van een woningbouwprogramma moet van tafel
  2. De gemeente moet SAMEN met alle betrokkenen komen tot een nieuw voorstel dat recht doet aan de vastgestelde Gebiedsvisie en de belangen van inwoners van Arnhem en de eigenaar van de grond.

Het voorstel van de wethouder, de Kaderstellende Notitie, maakt het mogelijk om 250-350 woningen te bouwen in het gebied: rond de 60 op het terrein van steenfabriek Ariëns in Meinerswijk, en 200-300 op het voormalige ASM-terrein op de Stadsblokken.

Na een groots opgezet burgerparticipatieproces over het gebied is de Gebiedsvisie vastgesteld. Daarin is voor woningbouw, na een uitgebreide discussie, als doel geen ruimte vastgesteld. Woningbouw in de rivierbedding is ongewenst. Meer licht en fijnstof in het centrum moeten vermeden worden. En verdere opwarming van het centrum door stenen in plaats van water en groen zijn een gevaar voor de leefbaarheid in de toekomst.;

De huidige projectontwikkelaar, Kondor Wessels Projecten, gokt op de kans huizen te mogen bouwen, en schermt met de Gebiedsvisie en natuurvriendelijkheid.
Gemeente en projectontwikkelaar hebben buiten de burger en de raad om een overeenkomst gesloten die de basis is voor het voorstel dat nu ter stemming ligt.

Bij een “Nee” tegen het collegevoorstel zal er weer een opening komen om Arnhems wilde riviertuin te gaan ontwikkelen volgens de Gebiedsvisie en zonder toegevoegde woningbouw.
Kloppend Stadshart laat zien dat dit prima mogelijk is, ook financieel, zonder twee nieuwe woonwijken te bouwen in de groene longen van Arnhem.

KWP en zelfs de gemeente dreigen in alle toonaarden dat bij een meerderheid van NEE allerlei ongewenste dingen gebeuren. Ze zetten daarmee de kiezer onder druk, terwijl zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden.

Een extra reden om NEE te stemmen!

Het gaat niet aan dat de wethouder de kiezer manipuleert.

Bekijk voor meer informatie over het referendum de campagnesite van de Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk: http://stemmetjehart.nl

In onderstaand filmpje leggen de initiatiefnemers van het referendum uit waar het om gaat op 30 november:

  1. behoud van de groene longen midden in Arnhem voor nu en in de toekomst zonder twee woonwijken daarin
  2. behoud van de afspraak tussen gemeente en burger: de vastgestelde Gebiedsvisie
  3. ontwikkeling is prima mogelijk zonder woningbouw en nog beter op non-profit-basis.

 

 

Eerder gepubliceerd over de referendumaanvraag:
Referendum laatste redmiddel om woningbouw in Stadsblokken Meinerswijk tegen te houden
Referendumverzoek gehonoreerd
Raadsvergadering en beoordeling referendumverzoek op 27 juni
Aanvraag Referendum Gestart over collegevoorstel