Verslag inspreken raad 20 juni gemeenteraad

Vanavond om 19.30 is de belangrijke raadsvergadering over de plannen in Stadsblokken-Meinerswijk en het referendumverzoek. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen.

Tijdens de raadsvergadering vorige week (maandag 20 juni)  sprak Hilde Stroot de gemeenteraad toe om nogmaals te benadrukken waarom het verzoek voor een referendum over de plannen is ingediend. Hieronder is de tekst waarin alles nog eens duidelijk op een rij gezet is na te lezen:

Geachte voorzitter, wethouder, raadsleden en andere aanwezigen,

Namens Kloppend Stadshart, Milieudefensie en wijkplatform Malburgen West dank ik u hartelijk voor deze gelegenheid om uit een te zetten waarom wij het initiatief hebben genomen een verzoek tot referendum in te dienen.

Een referendum is namelijk geen sinecure, als burger dit middel aangrijpen betekent dat er iets grondig mis is, het is een trap op de noodrem.

In Fase 1 planontwikkeling SBMW, het opstellen van de gebiedsvisie, vond de gemeente het belangrijk de Arnhemse burger te horen, een uitgebreid participatie proces is doorlopen, waaraan vele Arnhemmers hebben meegedaan, de gebiedsvisie die daaruit is ontstaan kennen we allemaal. Fase 2 planontwikkeling, waarin de kaders zijn vastgesteld kenmerkt zich door precies het omgekeerde proces, de Arnhemse bevolking is in het gehele proces genegeerd en op een zijspoor gerangeerd.

Helaas, zo ga je als gemeente niet met je betrokken, actieve burgers om. Wij zijn geen aan/uit knopje wat in dienst staat van de gemeentelijke politiek en je desgevraagd kan inzetten maar wanneer het niet uitkomt ook weer kan parkeren. En je kunt niet de gebiedsvisie, symbolisch een contract wat de gemeente met de stad Arnhem heeft afgesloten, zomaar naar de prullenmand verwijzen.

Een paar punten uitgelicht. Procesmatig:

  • Anders dan wordt voorgesteld is het plan van de curator, Eilanden 2.0, niet tot stand gekomen in een fatsoenlijk consultatieproces met inspraak van burgers. Dat valt misschien college en raad niet te verwijten maar op z’n minst had hierop mogen worden getoetst in plaats van klakkeloos aan te nemen dat dit plan instemming heeft onder de Arnhemse bevolking
  • De Kaderstelling die nu voor ligt gaat enkel uit van het plan eilanden 2.0 en het college negeert alternatieve plannen ontwikkeld door een actieve en betrokken groep burgers, er is geen enkele ruimte voor afweging van een ander ontwikkelingsperspectief en inbreng burgers
  • Voor het vervolgproces wordt voorgesteld de consultatie over te laten aan de projectontwikkelaar, die belanghebbend is, het college ziet geen rol voor zichzelf en stelt vage kaders. Kan dat daadwerkelijk tot goede consultatie leiden?
  • De raad hoort consistent te zijn en haar eigen besluiten uit het verleden te respecteren, maar wijkt daar nu stevig van af

Inhoudelijk kunnen we enkel constateren dat de gebiedsvisie grondig onderuit is gehaald:

  • In de gebiedsvisie die uitgaat van een groen/blauwe functie invulling is (woning-) bouw nog puur ondersteunend, in de kader stellende nota, die uitgaat van Eilanden 2.0, is het woord “ondersteunend” volledig uit z’n verband gerukt en wordt stevig ingezet op bebouwing, in het laatste debat afgelopen maandag waarin de SP een flat van 25 meter voorstelde is het woord “ondersteunend” zelfs niet meer aan de orde gekomen
  • De fundamentele vraag óf woningen eigenlijk nodig zijn om het gebied te ontwikkelen is in alle debatten niet aan de orde gekomen en blijft onbeantwoord, deze financiële onderbouwing ontbreekt volkomen; er is geen inzage of woningen daadwerkelijk nodig zijn als financiële drager en er zijn ook geen garanties dat de inkomsten daadwerkelijk worden gebruikt om de gebiedsvisie te realiseren. Ook wordt onderzoek naar externe financiering niet serieus als optie overwogen en de aanwezigheid van een alternatief plan die de ontwikkeling op andere manieren financiert volkomen genegeerd
  • Als laatste, in de kader stellende nota wordt wel geconstateerd dat er wrijving kan zijn tussen functies, metname op de Stadsblokken, maar er is geen enkele toetsing verricht, noch zijn er stevige kaders en randvoorwaarden aan woningbouw gesteld zodat wordt verzekerd dat de maatschappelijke functies ook daadwerkelijk hoofdfuncties blijven. De toekomst en verwezenlijking van deze maatschappelijke functies zoals de stadsblokkenwerf, festivals, een stadscamping en andere culturele activiteiten, en daarmee de verwezenlijking van de gebiedsvisie, staan hiermee op losse schroeven.

Om bovenstaande redenen trekken we als burgers aan de noodrem. Om in voetbaltermen te spreken, halverwege de wedstrijd kun je simpelweg niet de doelpalen verzetten. Het verzoek om referendum is een teken van een verstoorde relaties tussen burger en gemeente, terwijl we in fase 1 zo eensgezind en positief begonnen. Dit zou de gemeente en met name de raad als onze volksvertegenwoordiging zorgen moeten baren en is absoluut een gemiste kans in vernieuwende politiek bedrijven.

We weten ons gesteund door 1700 burgers die in amper 10 dagen tijd hebben aangegeven achter ons initiatieven te staan en weten ons gesteund door een record aantal van 22 insprekers, die u hebben toegesproken in april, het merendeel tegen de plannen die voorliggen. Ook dat is veelzeggend.

Op de keper beschouwd was dit allemaal niet nodig geweest. Onze vraag is meer dan redelijk; de gebiedsvisie is uitgangspunt en er is een transparant, open en consultatief proces waardoor de uitkomst een plan is waar de stad Arnhem achter kan staan. Daarmee besparen we Euro 150.000 aan referendumkosten, die we hadden kunnen gebruiken om gezamenlijk mooie plannen te maken.

Tot slot, voor de komende weken vragen wij om een soepele en moderne uitvoering van de referendum verordening, met de mogelijkheid om digitaal een ondersteuningsverklaring te geven. En we verzoeken u rekening te houden met de zomervakantie.

Namens Milieudefensie, Kloppend Stadshart en Wijkplatform Malburgen West dank ik u voor de aandacht.

De volledige tekst is hier ook als PDF te downloaden.

 

Daarnaast was er een groep van betrokken burgers die in een lied ten gehoren brachten waarin de schoonheid van Stadsblokken-Meinerswijk benadrukt werd en woningbouw niet tussen zou passen:

Toezingen koor gemeenteraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.