Antwoorden Minister van Nieuwenhuizen op kamervragen bouwen in de uiterwaarden bij Arnhem

Minister Van Nieuwenhuizen (ministerie van I&W) heeft inmiddels antwoorden gegeven op de eind november in de Tweede Kamer door GroenLinks gestelde vragen over het bouwen van 430 woningen in de uiterwaarden van de Rijn bij Arnhem in Stadsblokken Meinerswijk.

De antwoorden leggen voornamelijk het huidige beleid uit, en ontwijken de kern van de zaak. Daardoor wordt het dossier alsmaar ingewikkelder en ondoorzichtiger. Kunt u nu nog volgen wat de minister antwoordt op de vraag hoe de waterverdeling tussen IJssel en Rijn wordt geregeld? Want die wordt immers door het private bouwproject in Arnhem uit zijn evenwicht getrokken. Wij vinden dat de projectontwikkelaar dan ook maar voor de extra kosten moet opdraaien en niet de belastingbetalende burger.

De antwoorden gaan ook nauwelijks concreet in op het bewaken van de flexibiliteit in het winterbed, zoals geregeld in de ruimtelijke wetgeving (zogenaamd Barro), maar verlegt deze verantwoordelijkheid -en daarmee ook de risico’s? – naar een nog op te stellen Programma Integraal Riviermanagement.

De nevengeul die bij wijze van dotterbehandeling in het hart van de stad wordt aangelegd (in Meinerswijk) om het ophogen en bouwen te compenseren, is naar onze mening een houtje-touwtje oplossing. Deze leidt misschien lokaal wel tot wat verlichting, maar elders ontstaan weer nieuwe moeilijkheden: Benedenstrooms zijn bewoners in en langs de uiterwaarden de klos, zij krijgen meer water in de keuken, wat volgens het eigen beleid van de minister verboden is. Op andere plekken moeten ingrepen gedaan worden, om de veiligheid weer op orde te brengen.

Eigenlijk doet Rijkswaterstaat wat een slechte dokter doet: na een kostbare hartoperatie de patiënt, die vanwege de stress weer een peuk wil opsteken, een vuurtje geven. Het is niet verboden, maar is het verstandig?

Zolang niet duidelijk is hoe de dijkversterkingen aan zowel de Rijnkade als de Malburgse dijk uitpakken, zal de bouw van de woningen op Stadsblokken (waar de Rijn het smalst is) leiden tot sterke toename van overstromingsrisico’s voor Arnhem-Zuid. Bouwen in de uiterwaarden van Rijn is onverantwoord zolang we niet weten wat we aan moeten met de gevolgen van het versneld en grootscheeps smelten van het landijs op Antartica, zoals toegelicht door weerman Peter Kuipers Munnike, de gevolgen kúnnen tot in Arnhem merkbaar zijn als de zeespiegel meters stijgt.

  • Het is onverantwoord gezien de uitspraken van klimaatprofessor Pier Vellinga in het debat in Focus in november j.l. over de veel snellere toename van de neerslag en stijging van de temperatuur, wat ook gevolgen zal hebben voor de Rijnafvoer.
  • Het is onverantwoord gezien de alarmerende berichten van wetenschappelijk waterinstituut Deltares dat een “game change” nodig is rond ons waterbeleid. Ook het Nationale Deltaprogramma zelf en andere instituten informeren de burger over stresstesten.

De antwoorden van de minister lezende is de spreuk passend beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De vraag is wie de stekker uit het Eilanden 3.0 durft te trekken en daarmee de Rijn, de stad, de Malburgers, de deltabewoners langs IJssel en Rijn van klemmende stress te ontdoen?

 

Hieronder op beeld de gestelde kamervragen:

Link naar de brief met antwoorden hierop van Minister Van Nieuwenhuizen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/21/de-invulling-van-een-aantal-toezeggingen-uit-het-wgo

One Comment on “Antwoorden Minister van Nieuwenhuizen op kamervragen bouwen in de uiterwaarden bij Arnhem”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.