Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Gemeente Arnhem wijst Right to Challenge af

Wethouder verwijst Kloppend Stadshart naar de projectontwikkelaar en ontkent hiermee dat Right to Challenge van toepassing is!

Wie stelt de kaders? Waar moet de burger met de intentie en mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen naartoe?
De wethouder brengt alleen een Kaderstellende notitie in de raad conform het ontwikkelplan van de projectontwikkelaar, maar wijst de burger met een alternatieve Kaderstellende notitie af.
Het referendum blijft over tenzij de raad haar verantwoordelijkheid neemt en trouw blijft aan het eigen besluit: de Gebiedsvisie.

Lees hier de brief van de gemeente als antwoord op het Right to Challenge van initiatiefgroep Kloppend Stadshart

Het voorafgaande bericht over het Right to Challenge is hier te vinden.

Right to Challenge Arnhem

Right to Challenge Arnhem ingevoerd

Aanvraag Referendum Gestart over collegevoorstel

Op maandag 16 mei is onderstaand persbericht verzonden.

De start van de aanvraag is in gang gezet.

In twee dagen zijn al 370 handtekeningen gezet van de 750 die voor de eerste aanvraag voor 28 mei nodig zijn! 

Buitenspel gezette burgers gaan voor referendum Stadsblokken – Meinerswijk

Met het voorgenomen raadsbesluit over de invulling van de gebiedsvisie Stadsblokken – Meinerswijk is de toekomst van het gebied in de gevarenzone beland. Daarom roept een brede coalitie bestaande uit Wijkplatform Malburgen West/Stadsblokken-Meinerswijk, Initiatiefgroep Kloppend Stadshart, Milieudefensie Arnhem en betrokken burgers alle Arnhemmers op tot het ondersteunen van een referendum over Stadsblokken-Meinerswijk.

 

Voor het opzetten van een referendum zijn in eerste instantie voor 24 mei 750 handtekeningen nodig. Handtekeningenlijsten vind je onder meer in Wijkcentrum De Spil (Lupinestraat 12), Veerhuis de Praets (De Praets 35, geopend op zaterdag en zondag van 12-17 u.) en De Groene Vos aan de Hommelseweg 41. Ook is het mogelijk hier de handtekeningenlijst uit te printen en deze, voorzien van uw gegevens en handtekening op bovenstaande adressen in te leveren. Alleen kiesgerechtigde Arnhemmers kunnen tekenen!

Daarnaast zullen op veel plaatsen initiatiefnemers voor dit referendum kiesgerechtigde Arnhemmers vragen om hun handtekening te zetten.

 

Arnhemse politiek verbreekt contact met burger
Het voorgestelde raadsbesluit neemt afstand van de kern van de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk uit april 2012, die mét en vóór alle Arnhemse inwoners is gemaakt. Toegankelijkheid, recreatie en natuur en de relatie met de grillige rivier, dáár staat de gebiedsvisie voor!

Het raadsbesluit zet echter in op uitvoering van het plan Eilanden 2.0, een plan waarin ruimte is voor 350 woningen. Hiermee worden jaren van burgerinspraak en betrokkenheid klakkeloos ingeruild voor belangen van een projectontwikkelaar.

Brief aan de gemeente: Right to Challenge

Kloppend Stadshart knokt voor ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk met de Gebiedsvisie als uitgangspunt die in goede samenwerking tussen overheid en betrokken burgers tot stand is gekomen.

De wethouder heeft echter de raad voorgesteld om woningbouw toe te voegen terwijl juist was afgesproken dat niet te doen.
De wethouder heeft afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar en negeert het ontwikkelplan van Kloppend Stadshart.

Daarom hebben we het Right to Challenge aangegrepen en de gemeente uitgedaagd zich serieus in ons plan met financiële onderbouwing te verdiepen.

Tot nu toe kregen we alleen een ontvangstbevestiging……
Binnenkort wordt een belangrijk besluit genomen in een onderonsje tussen gemeente en projectontwikkelaar. Waar blijft de burger?

Lees:
De brief aan het college van Kloppend Stadshart
Wat is het Right to Challenge?

Right to Challenge Arnhem ingevoerd

Right to Challenge Arnhem

Verslag inspreken gemeenteraad Maandag 11 april Kaderstellende notitie Stadsblokken-Meinerswijk

Op de Politieke Maandag 11 april maakten vier leden van de initiatiefgroep Kloppend Stadshart gebruik van de mogelijkheid de raad hun mening te geven over de Kaderstellende notitie die het college aan de raad heeft voorgelegd in het traject dat moet leiden tot een bestemmingsplan van de hoger gelegen delen in Stadsblokken-Meinerswijk.

Er waren 22 insprekers waarvan er 18 zich uitspraken tegen de toegevoegde woningbouw buiten de gebiedsvisie, en ook tegen de wijze waarop de gemeente zonder overleg dit besluit heeft genomen.

Verslag informatieavond de Spil 17 maart Kloppend Stadshart

Donderdagavond 17 maart Was Kloppend Stadshart te gast in De Spil om wijk, bewoners, fractieleden gemeenteraad, betrokkenen en organisatie te informeren over het ontwikkelplan van Kloppend Stadshart, de concept-notitie van de gemeente over hun ontwikkelplan richting bestemmingsplan, en vooral commentaar, suggesties en steun te krijgen.

Boeiende discussies, verontwaardiging over negeren van de wijk en de burger, onbegrip voor zoveel woningbouw op de Stadsblokken, negeren van de ruimte die de rivier nu en in de toekomst nodig heeft.

Op de geschetste plankaart is een globale impressie zichtbaar van het ontwikkelplan van Kloppend Stadshart.

Verslag actie en toespraak bij de gemeenteraad

Tijdens de Politieke Maandag op 16 november sprak Maarten Vinkenborg namens de Initiatiefgroep ” Kloppend Stadshart” de gemeenteraad toe onder grote belangstelling vanaf de publieke tribune:

De komende weken worden geen besluiten genomen over Arnhems Ruige Uiterwaardenpark terwijl er wel belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden: een nieuwe wethouder en een nieuwe eigenaar van grond in het gebied.
Gesprekken worden gevoerd, meningen worden gevormd en misschien wel vastgelegd en uiteindelijk komt er straks een voorstel van het college in de raad. Juist dit traject is belangrijk. En daarom sta ik hier.
Met veel inzet en compassie heb ik mij samen met alle andere betrokkenen enkele jaren geleden ingezet in het burgerparticpatieproces. De gebiedsvisie is vastgesteld en inmiddels ook het bestemmingsplan voor het grootste deel van het gebied.Natuur, Cultuur, ruimte voor de rivier, een Ruig Uiterwaardenpark. Daar ben ik als Arnhemmer trots op!