Woningbouw bedreiging voor ontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk

Persbericht 24 augustus ‘Kloppend Stadshart’ n.a.v. berichten in de media van KWP

De Kaderstellende Notitie die het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd komt na het referendum van 30 november in stemming. Deze notitie is het resultaat van overleg tussen de curator na het faillissement van Phanos en de gemeente, met ontwikkelmodel Eilanden 2.0 als uitgangspunt, en onder druk van de intentie-overeenkomst (wapenstilstandsverdrag) tussen gemeente en ontwikkelaars. In het burgerparticipatieproces dat heeft geleid tot vaststellen van de Gebiedsvisie is uitgebreid besproken of woningbouw op Stadsblokken en in Meinerswijk nodig of goed zou zijn. Besloten is dat woningbouw niet nodig is. Ondersteunende (woning)bouw is op beperkte schaal mogelijk, en daarmee kunnen de kernwaarden als recreatie en cultuur worden versterkt.

De voorliggende Kaderstellende Notitie maakt echter bouw van 250-350 woningen mogelijk. Erkend wordt dat er een spanningsveld is op de Stadsblokken met evenementen en culturele activiteiten. Een villawijk zou in Meinerswijk kunnen komen, en mogelijk zes appartementenblokken van gemiddeld 15 m hoog op de Stadsblokken rond de oude ASM-haven. Is dat kleinschalig, en op een klein aantal plekken? Terwijl Arnhem die woningen eigenlijk niet nodig heeft en niet wil? Als argument wordt steeds genoemd dat de woningbouw alles moet financieren.

KWP stelt dat woningen bouwen bedreigingen voorkomt. Welke bedreigingen, en door wie?

Kloppend Stadshart is samen met Milieudefensie Arnhem en Wijkplatform Malburgen-west ervan overtuigd dat ook zonder woningbouw het gebied ontwikkeld kan worden: geleidelijk en op een andere manier. Met respect voor mens en natuur, en rivier. Vanuit burgerparticipatie en zonder winstoogmerk. En met een sluitend financieel plan. Zij zien woningbouw op deze schaal juist als een bedreiging voor de kernwaarden en de toegankelijkheid.

Dat het gebied ontwikkeld moet worden staat voor bijna iedereen vast. Fijn te horen dat KWP nog geen plan heeft en dat alles nog mogelijk is. Maar dan zonder de toegevoegde woningbouw waar alleen KWP en Javasto beter van worden.

Bij een meerderheid van “Nee”-stemmers bij het referendum is het aan de gemeenteraad om de Kaderstellende notitie af te wijzen of aan te passen.
Ook “Nee” kan dus een bedreiging helpen voorkomen…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.