Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Verslag inspreken gemeenteraad Maandag 11 april Kaderstellende notitie Stadsblokken-Meinerswijk

Op de Politieke Maandag 11 april maakten vier leden van de initiatiefgroep Kloppend Stadshart gebruik van de mogelijkheid de raad hun mening te geven over de Kaderstellende notitie die het college aan de raad heeft voorgelegd in het traject dat moet leiden tot een bestemmingsplan van de hoger gelegen delen in Stadsblokken-Meinerswijk.

Er waren 22 insprekers waarvan er 18 zich uitspraken tegen de toegevoegde woningbouw buiten de gebiedsvisie, en ook tegen de wijze waarop de gemeente zonder overleg dit besluit heeft genomen.

Verslag informatieavond de Spil 17 maart Kloppend Stadshart

Donderdagavond 17 maart Was Kloppend Stadshart te gast in De Spil om wijk, bewoners, fractieleden gemeenteraad, betrokkenen en organisatie te informeren over het ontwikkelplan van Kloppend Stadshart, de concept-notitie van de gemeente over hun ontwikkelplan richting bestemmingsplan, en vooral commentaar, suggesties en steun te krijgen.

Boeiende discussies, verontwaardiging over negeren van de wijk en de burger, onbegrip voor zoveel woningbouw op de Stadsblokken, negeren van de ruimte die de rivier nu en in de toekomst nodig heeft.

Op de geschetste plankaart is een globale impressie zichtbaar van het ontwikkelplan van Kloppend Stadshart.

Verslag actie en toespraak bij de gemeenteraad

Tijdens de Politieke Maandag op 16 november sprak Maarten Vinkenborg namens de Initiatiefgroep ” Kloppend Stadshart” de gemeenteraad toe onder grote belangstelling vanaf de publieke tribune:

De komende weken worden geen besluiten genomen over Arnhems Ruige Uiterwaardenpark terwijl er wel belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden: een nieuwe wethouder en een nieuwe eigenaar van grond in het gebied.
Gesprekken worden gevoerd, meningen worden gevormd en misschien wel vastgelegd en uiteindelijk komt er straks een voorstel van het college in de raad. Juist dit traject is belangrijk. En daarom sta ik hier.
Met veel inzet en compassie heb ik mij samen met alle andere betrokkenen enkele jaren geleden ingezet in het burgerparticpatieproces. De gebiedsvisie is vastgesteld en inmiddels ook het bestemmingsplan voor het grootste deel van het gebied.Natuur, Cultuur, ruimte voor de rivier, een Ruig Uiterwaardenpark. Daar ben ik als Arnhemmer trots op!