Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Raadsvergadering en beoordeling referendumverzoek op 27 juni

A.s. maandagavond 27 juni om 19.30 vindt een belangrijke raadsvergadering plaats op het Stadhuis over Stadsblokken-Meinerswijk. Iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied is van harte uitgenodigd zijn betrokkenheid te tonen door de vergadering bij te wonen. Op de agenda staan o.a: de voorgenomen plannen van de gemeente waardoor de bouw van enkele honderden …

Gemeente Arnhem wijst Right to Challenge af

Wethouder verwijst Kloppend Stadshart naar de projectontwikkelaar en ontkent hiermee dat Right to Challenge van toepassing is! Wie stelt de kaders? Waar moet de burger met de intentie en mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen naartoe? De wethouder brengt alleen een Kaderstellende notitie in de raad conform het ontwikkelplan van de projectontwikkelaar, maar wijst de burger …

Aanvraag Referendum Gestart over collegevoorstel

Op maandag 16 mei is onderstaand persbericht verzonden. De start van de aanvraag is in gang gezet. In twee dagen zijn al 370 handtekeningen gezet van de 750 die voor de eerste aanvraag voor 28 mei nodig zijn!  Buitenspel gezette burgers gaan voor referendum Stadsblokken – Meinerswijk Met het voorgenomen raadsbesluit over de invulling van …

Brief aan de gemeente: Right to Challenge

Kloppend Stadshart knokt voor ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk met de Gebiedsvisie als uitgangspunt die in goede samenwerking tussen overheid en betrokken burgers tot stand is gekomen. De wethouder heeft echter de raad voorgesteld om woningbouw toe te voegen terwijl juist was afgesproken dat niet te doen. De wethouder heeft afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar en negeert …

Verslag inspreken gemeenteraad Maandag 11 april Kaderstellende notitie Stadsblokken-Meinerswijk

Op de Politieke Maandag 11 april maakten vier leden van de initiatiefgroep Kloppend Stadshart gebruik van de mogelijkheid de raad hun mening te geven over de Kaderstellende notitie die het college aan de raad heeft voorgelegd in het traject dat moet leiden tot een bestemmingsplan van de hoger gelegen delen in Stadsblokken-Meinerswijk. Er waren 22 …

Verslag informatieavond de Spil 17 maart Kloppend Stadshart

Donderdagavond 17 maart Was Kloppend Stadshart te gast in De Spil om wijk, bewoners, fractieleden gemeenteraad, betrokkenen en organisatie te informeren over het ontwikkelplan van Kloppend Stadshart, de concept-notitie van de gemeente over hun ontwikkelplan richting bestemmingsplan, en vooral commentaar, suggesties en steun te krijgen. Boeiende discussies, verontwaardiging over negeren van de wijk en de …

Verslag actie en toespraak bij de gemeenteraad

Tijdens de Politieke Maandag op 16 november sprak Maarten Vinkenborg namens de Initiatiefgroep ” Kloppend Stadshart” de gemeenteraad toe onder grote belangstelling vanaf de publieke tribune: De komende weken worden geen besluiten genomen over Arnhems Ruige Uiterwaardenpark terwijl er wel belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden: een nieuwe wethouder en een nieuwe eigenaar van grond in het gebied. …